Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування авіаційних систем.

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення, дослідження та використання комп’ютеризованих, організаційно-технічних, технічних інформаційних систем.

 

Політика розділів

Статті

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Редакційна колегія

Редакційна колегія:

Жуков І.А., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України (головний редактор)

Віноградов М.А., д-р техн. наук, проф. (заступник головного редактора)

Журавель Н.В. (відповідальний секретар)

Азаров О.Д., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України

Денисюк В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Євдокімов В.Ф., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України

Зіатдінов Ю.К., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України

Корченко О.Г., д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Куц Ю.М., д-р техн. наук, проф.

Литвиненко О.Є., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України
в галузі науки та техніки

Луцький Г.М., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України

Мінаєв Ю.М., д-р техн. наук, проф.

Палагін О.В., д-р техн. наук, проф., академік НАН України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Пономаренко Л.А., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Стасюк О.І., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України
в галузі науки та техніки

Тарасенко В.П., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

Харченко В.С., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України

Юдін О.К., д.т.н., професор, чл.-кор. Академії Зв'язку України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

Розповсюдження збірника

РЕЄСТР РОЗСИЛАННЯ

Збірника наукових праць

«Проблеми інформатизації та управління»

№ з/п

Перелік розсилки

Адреса

1

Національна бібліотека України

імені В.І.Вернадського

03039, Київ,

проспект 40-річчя Жовтня, 3

2

Національна парламентська

бібліотека України

01001, Київ,

вул. М.Грушевського,  1

3

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

79000, Львів,

вул. Стефаника, 2

4

Одеська державна наукова бібліотека

імені М.Горького

65026, Одеса,

вул. Пастера, 13

5

Харківська державна наукова бібліотека

імені В.Г.Короленка

61003, Харків,

провулок В.Г.Короленка, 18

6

Державна науково-технічна

бібліотека України

03680, МПС, Київ,

вул. В.Антоновича, 180

7

Книжкова палата України

02660, Київ,

проспект Гагаріна, 27Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751