Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування авіаційних систем.

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення, дослідження та використання комп’ютеризованих, організаційно-технічних, технічних інформаційних систем.

 

Політика розділів

Статті

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Редакційна колегія

Жуков І.А., завідувач кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (головний редактор)

Печурін М.К., професор кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (заступник головного редактора)

Кудренко С.О., доцент кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук. (відповідальний секретар)

 

Азаренко О.В., декан факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, Україна

Азаров О.Д., декан факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії Вінницького Національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Білецький В.М., завідувач кафедри інженерії програмування Західнопоморського технологічного університету, Щецин, доктор технічних наук, професор, Польща

Воронін А.М.професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Гамаюн В.П.завідувач кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Головко В.А., завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій, завідувач науково-дослідною лабораторією штучних нейронних мереж  Брестського Державного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Білорусь

Козловський В.В.Перший проректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Меліков А. З. огли, завідувач кафедри інформаційних технологій Національної академії авіації Азербайджану, чл.-кор. НАН Азербайджану, доктор технічних наук, професор, Азербайджан

Мохор В.В., директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Опанасенко В.М., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Відділу мікропроцесорної техніки, доктор технічних наук, професор, Україна

Палагін О.В., заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Пономаренко Л.А.головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Тарасенко В.П.завідувач кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор, Україна

Хамдамов Р.Х.директор наукового-іноваційного центру інформаційних технологій Ташкентського університету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор,Узбекистан

 

 

Розповсюдження збірника

РЕЄСТР

Поштових відправлень, що передаються до канцелярії ВКД

Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління»

Факультет кібербезпеки, комп‘ютерної та програмної інженерії

КОМУ

(найменування підприємства або прізвище одержувача)

КУДИ

(населений пункт)

Кількість

м. Київ

Адміністрація Президента

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

1 шт.

Верховна Рада України

01008, м. Київ, вул. Садова, 3

1 шт.

Кабінет Міністрів України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

1 шт.

Міністерство юстиції України

01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13

1 шт.

Державний комітет телебачення та радіомовлення

01601, м. Київ, вул. Прорізна, ½

1 шт.

Книжкова палата України

02094, м. Київ, просп. Гагаріна, 27

1 шт.

Національна парламентська бібліотека України

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1

1 шт.

Національна бібліотека України ім. Вернадського

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 3

1 шт.

Національна бібліотека України ім. Вернадського

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 3

1 шт.

10.

Державна республіканська науково-технічна бібліотека

03050, м. Київ, вул. Антоновича, 180

1 шт.

11.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01602, м. Київ, вул. Володимирська, 58

1 шт.

12.

Міністерство юстиції України

Департамент державної реєстраційної служби України

01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13

1 шт.

Інші населені пункти України

13.

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

61003, м. Харків, пров. Короленка, 18

1 шт.

14.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

79000, м. Львів, вул. Стефаника, 2, МСП-1

1 шт.

15.

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

65026, м. Одеса, вул. Пастера, 13

1 шт.

 Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751