No 11-12 (2012)

Наука і молодь. Гуманітарна серія

Table of Contents

НАУКА І МОЛОДЬ ГУМАНІТАРНА СЕРІЯ
М.С. Кулик

Business and management

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ В СТАНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАКОМПАНІЇ
Ю. В. Бадьор 3-6
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ
А. В. Бєлан 7-10
КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Ю. В. Геращенко, А. С. Дзябенко 11-14
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОГО ВРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ ТА МОДЕЛЕЙ РЕГРЕСІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНФЛЯЦІЇ)
А. В. Казік, В. О. Стрижак 15-18
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПРИ НЕЧІТКИХ УМОВАХ
І. Ю. Козир 19-22
СПЕЦИФІКА ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
І. О. Пилипенко 23-26
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ МЕГАПРОЕКТАМИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ
І. В. Приходько 27-30
НАСЛІДКИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО СПІЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
І. О. Риндич 31-34
ПОНЯТТЯ ЧАСОВОГО РЯДУ, ЙОГО ПАМ’ЯТІ В ТЕХНІЧНОМУ АНАЛІЗІ
Д. М. Солодка 35-38
НЕЧІТКІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. С. Тернавська 39-42
СТАТИСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ПОДІЛУ СУБ’ЄКТІВ НА КЛАСИ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ПРИДАТНІСТЮ
Н. М. Тупіцина 43-45

Jurisprudence

СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
В. О. Голуб 46-49
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
С. О. Григолінський 50-53
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВІВ ПАСАЖИРІВ ДО АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
В. М. Коваль 54-57
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
О. В. Корчевська 58-61
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ НЕЗАКОННОГО ЗАХОПЛЕННЯ ТА УГОНУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
А. В. Кравцова 62-65
ДО ПИТАННЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЦИВІЛЬНОГО АВІАТРАНСПОРТУ
Н. А. Липська 66-69
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
О. М. Миронець 70-73
ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПЛЯЖНИХ ЗОН
К. Ю. Політ 74-76
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
Ю. В. Пономаренко 77-80
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
І.А. Слободська, Ю. С. Понур 81-84
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОСМІЧНІЙ СФЕРІ
Ю. М. Утко-Масляник 85-88
УГОН І ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЯК АКТИ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ
Я. В. Чайка 89-92
КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
К. В. Чепелева 93-95

International relations

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ ЗГІДНО ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І МІЖНАРОДНОГО ПАКТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ
К.О. Безарова 96-99
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
К. С. Босюк 100-102
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
К. С. Босюк 103-106
ПЕРЕШКОДИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
А. С. Вареник 107-110
РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012
Д. В. Демченко 111-114
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ЗАГОЛОВКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ
І. А. Костюк 115-118
ІНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРА ЯК ЯВИЩЕ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
А. П. Cіліченко 119-122
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОДНОПОЛЯРНОГО СВІТУ
А. П. Сіліченко 123-126
АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ТУРОПЕРЕЙТИНГУ
С. Є. Сорока 127-130
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ
В. В. Чекалюк 131-134
КОНЦЕПЦІЯ «ВІЛЬНОГО ПОТОКУ ІНФОРМАЦІЇ» ТА ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
П. С. Черкашин 135-138

Scholarship

TRANSLATION OF ENGLISH AND UKRAINIAN POLY-COMPONENT LEGAL TERMS IN INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS PDF
О.І. Stas’ 139-142
ТРАНСКОДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
А. М. Гузь 143-146
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
О. Є. Денисенко 147-150
АНТИЦИПАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
М. О. Іванюк 151-154
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ МЕДСЕСТЕР ПСИХІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
М. О. Костюк 155-158
СЛЕНГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: «ЗА» І «ПРОТИ»
О. В. Нетяжевська 159-162
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТИМНО-ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК
К. В. Педько 163-166
ОСВІТЯНСЬКО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
А. О. Рубанович 167-170
РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
З. М. Свердлик 171-174
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ОСІБ, ЯКІ АКТИВНО КОРИСТУЮТЬСЯ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
І. О. Стріха 175-178
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ ВЕБ-САЙТІВ
А. В. Чубань 179-180