ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕРС

Б. C. Козяровський, В. В. Федоренко, О. С. Шутенко, В. В. Дмитренко

Abstract


Отримано термодинамічні дані для систем Ni – O – M методом електрорушійних сил з твердим оксидним електролітом. Встановлено, що ряд металів знижує активність кисню, що зумовлено їх сильною спорідненістю з киснем. Показано, що продуктами розкислення є стабільні оксиди відповідних металів.

References


Термодинаміка рідких сплавів систем Ni – O та Ni – O – M. /Шаркіна Н.О., Кудін В.Г., Судавцова В.С. //Вісник Київського університету. – 1995. –Вип. 33. –С. 153 – 157.

Chiang T., Chang Y.A. The Activity Coefficient of Oxygen in Binary Liquid Metal Alloys //Met.Trans. B. –1976. –V. 7, № 4. –P. 453 – 467.

Wagner C. The activity coefficient of oxygen and other nonmetallic elements in binary liquid alloys as a function of alloy composition //Acta. Met. –1973. –21, № 9. –P. 1297 – 1303.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.