Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 18, № 2 (2012) Аналіз існуючих шаблонів систем автентифікації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах Анотація PDF
Анна Вадимівна Чунарьова, Андрій Вадимович Чунарьов
 
Том 19, № 2 (2013) Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж Анотація PDF
Анна Вадимівна Чунарьова
 
Том 19, № 3 (2013) Метод застосування продукційних правил для подання експертних знань в нейромережевих засобах розпізнавання мережевих атак на комп’ютерні системи Анотація PDF
Володимир Петрович Тарасенко, Олександр Григорович Корченко, Ігор Анатолійович Терейковський
 
Том 22, № 2 (2016) Безпека резервного копіювання даних в хмарній системі збереження Анотація PDF
Борис Геннадьевич Атаян, Татевик Араевна Багдасарян
 
Том 17, № 1 (2012) Система вибору засобів аналізу та оцінки ризику Анотація PDF
Світлана Володимирівна Казмірчук, Андрій Юрійович Гололобов, Ксенія Вікторівна Нікітіна
 
Том 20, № 3 (2014) Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами Анотація PDF
Сергій Федорович Філоненко, Ігор Мирославович Мужик, Тетяна Василівна Німченко
 
Том 19, № 1 (2013) Функціональна безпека та живучість інформаційно-укравляючих систем на основі еліптичних кривих: моделі і методи Анотація PDF
Marek A. ALEKSANDER, Mikolaj P. KARPINSKI, Grzegorz K. LITAWA
 
Том 19, № 1 (2013) Моделювальні дослідження випадкового керування доступом в безпровідній сенсорній мережі Анотація PDF
Stanisław RAJBA, Teresa RAJBA, Pawel RAIF
 
Том 21, № 3 (2015) Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак Анотація PDF
Руслан Валентинович Грищук, Володимир Васильович Охрімчук
 
Том 26, № 1 (2020) Структурна модель СППР при проведенні державних експертиз КСЗІ Анотація PDF
Анна Олександрівна Корченко, Анатолій Миколайович Давиденко, Максим Радуйович Шабан, Світлана Володимирівна Казмірчук
 
Том 23, № 1 (2017) Аналітичні вирази верифікації лінгвістичних змінних для систем оцінювання ризиків інформаційної безпеки Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Филипп Александрович Приставка, Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 22, № 3 (2016) Інтегрована адаптивна система оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем Анотація PDF
Светлана Владимировна Казмирчук, Андрей Юрьевич Гололобов, Марина Сергеевна Мовчан, Людмила Павловна Рыбалка
 
Том 24, № 2 (2018) Стан, перспективи та основні напрямки розвитку кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту Казахстану Анотація PDF
Берик Бахытжанович Ахметов
 
Том 22, № 3 (2016) Методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій автоматизованих банківських систем України Анотація PDF
Сергей Петрович Евсеев
 
Том 24, № 2 (2018) Програмний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері Анотація PDF
Андрій Іванович Гізун
 
Том 20, № 3 (2014) Метод формування відтворюваної непередбачуваної послідовності перестановок Анотація PDF
Еміль Віталійович Фауре, Валерій Васильович Швидкий, Анатолій Іванович Щерба
 
Том 18, № 2 (2012) Огляд систем виявлення вторгнень на основі honeypot-технологій Анотація PDF
Владислава Вікторівна Волянська, Андрій Іванович Гізун, Віктор Олександрович Гнатюк
 
Том 25, № 3 (2019) Концептуальна модель описання архітектури системи управління інформаційною безпекою Анотація PDF
Володимир Володимирович Мохор, Василь Васильович Цуркан, Ярослав Юрійович Дорогий
 
Том 24, № 3 (2018) Модель-дефініція «Інформаційна безпека судна» Анотація PDF
Генадій Борисович Вільській
 
Том 23, № 3 (2017) Застосування механізму кореляції інцидентів/потенційних кризових ситуацій для оцінювання середнього та сумарного рівня критичності поточної ситуації в інформаційній сфері Анотація PDF
Андрій Іванович Гізун, Ірина Леонідівна Лозова, Ольга Анатоліївна Трикуш
 
Том 23, № 2 (2017) Модель багаторівневої системи доступу Анотація PDF
Олександр Андрійович Суліма
 
Том 19, № 3 (2013) Дослідження інформаційного забезпечення систем управління рухом морських суден Анотація PDF
Геннадій Борисович Вільський
 
Том 22, № 2 (2016) Багатоканальна квантова система волоконно-оптичного безпечного зв'язку Анотація PDF
Олег Константинович Барановский, Иван Романович Гулаков, Евгений Викторович Василиу, Андрей Олегович Зеневич, Игорь Валерьевич Лимарь
 
Том 21, № 1 (2015) Метод реалізації функції трансформування ета-лонів в задачах аналізу і оцінювання ризиків Анотація PDF
Олександр Григорович Корченко, Бахытжан Сражатдинович Ахметов, Світлана Володимирівна Казмірчук, Андрій Юрійович Гололобов
 
Том 23, № 2 (2017) Модель системи підтримки прийняття рішень для виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня Анотація PDF
Катерина Валеріївна Молодецька-Гринчук
 
Том 22, № 2 (2016) Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації Анотація PDF
Володими Петрович Харченко, Олександр Григорович Корченко, Сергій Олександрович Гнатюк
 
Том 17, № 1 (2012) Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах Анотація PDF
Анна Вадимівна Чунарьова, Андрій Вадимович Чунарьов
 
Том 21, № 1 (2015) Аналіз сучасних систем управління кризовими ситуаціями Анотація PDF
Андрій Іванович Гізун, Анна Олександрівна Корченко, Сергій Олександрович Скворцов
 
Том 23, № 1 (2017) Концептуальна модель системи інформаційного впливу Анотація PDF
Володимир Андрійович Лужецький, Андрій Веніамінович Дудатьєв
 
Том 25, № 1 (2019) Модель фінансування засобів кібербезпеки SMART CITY з процедурою отримання додаткових даних стороною захисту Анотація PDF
Валерій Анатолійович Лахно, Володимир Павлович Малюков, Дмитро Юрійович Касаткін, Андрій Ігорович Блозва, Володимир Валерійович Матієвський
 
Том 19, № 2 (2013) Технологія використання уразливостей WEB ресурсів в процесі організації та проведення мережевої розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем Анотація PDF
Володимир Леонідович Бурячок
 
Том 22, № 1 (2016) Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу Анотація PDF
Андрій Іванович Гізун, Ірина Леонідівна Лозова
 
Том 20, № 3 (2014) Метод n-кратного зниження порядку лінгвістичної змінної на основі часткового розширення бази Анотація PDF
Светлана Владимировна Казмирчук, Бахытжан Сражатдинович Ахметов, Андрей Юрьевич Гололобов, Сергей Александрович Гнатюк, Нургуль Абадуллаевна Сейлова
 
Том 19, № 1 (2013) Методика управління інформаційною безпекою в банківських установах за допомогою суіб «матриця» Анотація
Дмитро Валерійович ДОМАРЄВ, Валерій Валентинович ДОМАРЄВ
 
Том 22, № 1 (2016) Синергетичний підхід до забезпечення безпеки банківської інформації: постановка проблеми Анотація PDF
Руслан Грищук, Сергій Євсєєв
 
Том 22, № 1 (2016) Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи Анотація PDF
Сергій Олександрович Гнатюк, Денис Володимирович Васильєв
 
Том 22, № 3 (2016) Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів Анотація PDF
Олександр Костянтинович Юдін, Сергій Степанович Бучик
 
Том 19, № 1 (2013) Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти Анотація PDF
Олександр Григорович КОРЧЕНКО, Володимир Леонідович БУРЯЧОК, Сергій Олександрович ГНАТЮК
 
Том 22, № 1 (2016) Структурний аналіз мов програмування захищених застосунків для програмованих логічних контролерів Анотація PDF
Юлія Борисівна Коваленко, Ізабелла Юріївна Мішина, Наталія Сергіївна Вишневська, Андрій Васильович Дзюбаненко
 
Том 20, № 2 (2014) Функціонування системи охорони державної таємниці в україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання Анотація PDF
Юрій Олександрович Дрейс
 
Том 22, № 3 (2016) Розробка моделі інтелектуального розпізнавання аномалій і кібератак з використанням логічних процедур, які базуються на покриттях матриць ознак Анотація PDF
Гулжанат Сакитжановна Бекетова, Берик Бахытжанович Ахметов, Олександр Григорович Корченко, Валерій Анатолійович Лахно
 
Том 19, № 1 (2013) Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки Анотація PDF
Владислава Вікторівна Волянська, Андрій Іванович Гізун, Віктор Олександрович Гнатюк
 
Том 21, № 3 (2015) Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства Анотація PDF
Геннадій Борисович Вільський, Андрій Павлович Бень
 
Том 20, № 1 (2014) Метод проектування одиничної системи технічного захисту інформації з вірогідною надійністю та заданими параметрами злому Анотація PDF
Борис Євгенович Журиленко
 
Том 22, № 2 (2016) Метод оцінювання ризиків інформаційної безпеки на основі відкритих баз даних уразливостей Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук
 
Том 23, № 3 (2017) Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах Анотація PDF
Руслан Валентинович Грищук, Сергій Петрович Євсеєв
 
Том 20, № 1 (2014) Імітаційна модель NIPDS для виявлення та запобігання вторгнень в телекомунікаційних системах і мережах Анотація PDF
Олексій Анатолійович Cмірнов, Юрій Олександрович Дрейс, Дмитро Олексійович Даниленко
 
Том 22, № 2 (2016) Сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки і прогнозування Анотація PDF
Віктор Вікторович Гловацький
 
Том 21, № 2 (2015) Метод управління комплексною інформаційною безпекою Анотація PDF
Андрей Вениаминович Дудатьев
 
Том 23, № 2 (2017) Система оцінювання ризиків інформаційної безпеки - «РИЗИК-КАЛЬКУЛЯТОР» Анотація PDF
Александр Григорьевич Корченко, Берик Бахытжанович Ахметов, Светлана Владимировна Казмирчук, Егор Анатольевич Часновский
 
1 - 50 з 58 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory