Соціальна складова інформаційної безпеки

Євгения Александровна Архипова

Анотація


Стаття присвячена розкриттю соціальних аспектів інформаційної безпеки, які розглядається в контексті протидії деструктивним впливам інформації на свідомість людини в інформаційному суспільстві. Розмежовані поняття інформаційної безпеки та безпеки інформації.

Ключові слова


інформаційна безпека; безпека інформації; деструктивний інформаційний вплив; свідомість; інформаційна культура

Посилання


Атаманов Г. А. Информационная безопасность в современном российском обществе (социально-философский аспект): дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Атаманов Геннадий Альбертович. – Волгоград, 2006. – 168 с.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. Шаньгин В.И. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учеб.пособие/ В.И. Шаньгин. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2008. – 416 с.

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements: ISO/IEC 27001:2005

Расторгуев С.П. Философия информационной войны / С.П. Расторгуев. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 365 с.

Архипов О.Є, Архипова Є.О. Положення про інформаційну безпеку в міжнародних стандартах / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практ.журнал / Національна академія Служби безпеки України. – 2010. – №2(4).– С. 62-65


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory