Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері

Анатолій Іванович Марущак

Анотація


Правопорушення в інформаційній сфері стають усе більш поширеними з розвитком інформаційних технологій. Дискусії ведуться навколо поєднання і співвідношення корпоративних норм обробки інформації, закріплених переважно у політиках конфіденційності або безпеки, з вимогами національного законодавства щодо цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони різних категорій інформації. У статті здійснено аналіз найбільш поширених правопорушень в інформаційній сфері: кіберправопорушень і дезінформування, проаналізовано європейський досвід з питань боротьби із такими правопорушеннями. Запропоновано рекомендації для правоохоронних органів України, а також зроблено припущення про перспективне законодавче закріплення юридичної відповідальності за дезінформування як окремий склад інформаційного правопорушення.

 


Ключові слова


інформація; кіберзлочини; дезінформування; правоохоронні органи; інформаційне право

Посилання


Ресурси репозиторію «Cybercrime». [Еле-ктронний ресурс]. Режим доступу: https://www. unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-reposito ry.html.

О. Корченко, Д. Горніцька, А. Гололо-бов, "Розширена класифікація методів соціального інжи-нірингу", Безпека інформації, Т. 20, № 2, С. 197-205, 2014.

А. Марущак, "Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні". Економіка. Фінанси. Право. № 1, С. 23-27, 2018.

А. Марущак, "Міжнародне співробітниц-тво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинніс-тю. Інформація і право, № 3, С. 104-110, 2018.

Конвенція Ради Європи про кіберзло-чинність від 21.11.2001 р. [Електронний ресурс]. Ре-жим доступу: http:// zakon4. rada. gov. ua/ laws/ show/994_575.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.arakis.pl.

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace / European Comission. High representative of the European Union for foreign affairs and security policy. ‒ Brussels, 7.2.2013. ‒ Join (2013) 1 final. An evaluation Framework for National Cyber Security Strategies. [Еле-ктронний ресурс]. Режим доступу: http://www.enisa. europa.eu.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/four-eu-cybersecurity-organisations-enhance-cooperation.

Centre for the Protection of National Infra-structure. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cpni.gov.uk.

Warning, Advice and Reporting Point (WARP). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.warpnetwork.org/services.html.

European Commission, "A multidimen-sional approach to disinformation: Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation"; European Commission (2018). "Tackling Online Disinformation: A European Approach". [Electronic resource]. Online: http://ec. europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory