Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів

Олександр Костянтинович Юдін, Сергій Степанович Бучик

Анотація


У статті запропоновано систему термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів у порівнянні їх з тими, що використовуються в керівних документах з питань захисту інформаційних ресурсів та введеними авторами в попередніх дослідженнях. До таких термінів та визначень авторами віднесено та розглянуто наступні: державні інформаційні ресурси, загроза державним інформаційним ресурсам, національні інформаційні ресурси, національні електронні інформаційні ресурси, система національних інформаційних ресурсів, система державних інформаційних ресурсів, державні електронні інформаційні ресурси, реєстр електронних державних інформаційних ресурсів, депозитарій електронних державних інформаційних ресурсів, атака на державні інформаційні  ресурси, метод «подвійної трійки захисту», загрози нормативно-правового спрямування, загрози організаційного спрямування, загрози інженерно-технічного спрямування, ідентифікатор об’єкта, об’єкти загроз державним інформаційним ресурсам, джерела загроз державним інформаційним ресурсам, уразливості державних інформаційних ресурсів, ризик реалізації загрози державним інформаційним ресурсам, цілі джерел загроз державним інформаційним ресурсам, джерела відомостей про державні інформаційні ресурси, способи неправомірного оволодіння державними інформаційними ресурсами (способи доступу до державних інформаційних ресурсів), напрями захисту державних інформаційних ресурсів, способи захисту державних інформаційних ресурсів, засоби захисту державних інформаційних ресурсів, комплексна система захисту державних інформаційних ресурсів. Запропоновано ці терміни та визначення покласти в основу для формування нормативного документа в галузі захисту державних інформаційних ресурсів.


Ключові слова


державні інформаційні ресурси; загроза державним інформаційним ресурсам; захист державних інформаційних ресурсів; система державних інформаційних ресурсів; метод «подвійної трійки захисту»

Посилання


Юдін О. К. Державні інформаційні ре-сурси. Методологія побудови класифікатора загроз : монографія / О. К. Юдін, С. С. Бучик – К. : НАУ, 2015. – 214 с.

Юдін О. К. Концептуальна модель інформаційної безпеки державних інформаційних ресурсів / О.К. Юдін, С. С.Бучик // Наукоємні технології. – 2014. – № 4 (24). – С. 462 – 466.

Юдін О. К. Принципи побудови комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Наукоємні технології. – 2015. – № 1 (25). – С. 15–20.

Юдін О. К. Загальна модель формуван-ня системи захисту державних інформаційних ресурсів / О.К. Юдін, С.С. Бучик, О. В. Фролов // Наукоємні технології. – 2015. – № 4 (28). – С. 332 – 337.

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2006 р. №3475-IV-ВР//ВВР. – 2006. – №30 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1313-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.946). – С.258. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3475-15.

Концепції формування системи націо-нальних електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003р. № 259-р. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/259-2003-р.

Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організа-цій, що належать до сфери їх управління [Електронний ресурс] : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 688 (у редакції від 07.09.2011 р. № 938). – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050688.html.

Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (у редакції від 21.07.2010 р. № 675). – Ре-жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-п.

Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нор-мативно-правове забезпечення : [підруч.] / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.

Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегмента світового простору ідентифікаторів об’єктів [Електронний ресурс] : затверджено Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 18 квітня 2013 р. № 227. – Ре-жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1403-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory