Захист секретів та протидія шпигунству в США від часів боротьби за незалежність і до завершення першої світової війни (1774-1918)

Валерій Павлович Ворожко

Анотація


У статті на підставі нормативно-правових актів США, праць американських та українських дослідників розглядаються історичні аспекти захисту секретних відомостей та заходів з протидії шпигунству від часів боротьби за незалежність і до завершення Першої світової війни. Привернута окрема увага до нормативних актів армії і флоту Сполучених Штатів щодо захисту військової таємниці, актів Конгресу, спрямованих на запобігання шпіонажу, а також до процесу формування органів контррозвідки під час Першої світової війни. У публікації розглянуто порядок обмеження доступу до відомостей, які використовувалися в США у зазначений період, досліджено заходи щодо відповідальності за порушення законодавства про захист секретних відомостей та міри покарання за шпигунську діяльність. Метою публікації є вивчення історичного досвіду США у захисті державних секретів та протидії шпигунству як союзника України у протистоянні російської агресії.

Ключові слова


США; засекречування; контррозвідка; секретні документи; США; шпигунство

Посилання


Ворожко В. Область государственной тай-ны в США / В. Ворожко // Защита информации. Сборник научных трудов. КМУЦА-НАУ. – 1995. – Вип.1. – С. 97-102.

Ворожко В. Система засекречивания и рас-секречивания информации в США / В. Ворожко // Безопасность информации. – 1997. – № 1(8). – С. 48-53.

Муратов О., Ворожко В. Основні положен-ня порядку засекречування інформації у США / О. Муратов, В. Ворожко // Безпека інформації. – 2012. – № 1(17). – С. 4-9.

Ворожко В., Муратов О. Засекречування відомостей у США. Історія і сучасність // В. Ворожко, О. Муратов // Воєнно-історичний вісник. – 2013. – № 3 (9). – С. 22-33.

Левченко Л. Законодавчо-нормативне ре-гулювання засекречування і розсекречування документів у США / Л. Левченко // Архіви України. – 2012. – № 2 (278). – С. 181-241.

Левченко Л. Архіви і архівна справа Спо-лучених Штатів Америки: історія та організація. / Л. Левченко. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 1204 с.

Dallas Irvine. Origin of defense-information in the Army and former War Department / Irvine Dallas. – NARA – Washington, DC, 1972. – 49 р.

Dallas Irvine. Origin of defense-information in the Army and former War Department. Annexes to Staff Information Paper / Irvine Dallas. – NARA. – Washington, DC, 1972. – 105 р.

Quist Arvin. Classification in the United States prior to World War II. Colonial times through the Civil War / Arvin Quist // Security Classification of Information / Prepared for the Oak Ridge National Laboratory. – Oak Ridge, TN, 2002. – Vol. 1.

Nagy Jonh. Invisible Ink. Spycraft of the American Revolution / John Nagy. – Westholme Yard-ley, 2010. – 381 p.

Bakeless John. Spies of the Confederacy / John Bakeless. – Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2015. – 456 p.

Towne Stephen. Surveillances and Spies in the Civil War: Exposing Confederate Conspiracies in America’s Heartland/ Stephen Towne. – Athens: Ohio University Press, 2015. – 430 p.

Sulick Michael. Spying in America: Espio-nage from the Revolutionary War to the Dawn of the Cold War / Michael Sulick. – Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. – 320 p.

Johnson Tomas. Our Secret War – True American Spy Stories, 1917–1919. – Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1929. – 287 p.

Джонсон Томас. Американская разведка и контрразведка во время мировой войны / Томас Джонсон. – М., 1935. – 307 с.

Россель Чарльз. Разведка и контрразведка / Чарльз Россель. – М., 1937. – 135 с.

Bodhardt Tomas. The Zimmermann Tele-gram. Intelligence, Diplomacy, and America’s Entry into WW I / Tomas Bodhardt. – Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2012. – 320 p.

History of classification and declassification / Offise of declassification / Prepared by: N. Cathy Maus. [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.fas.org/ irp/doddir/doe/history.htm/– Title from screen.

Articles of War, Continental Congress, Art. 28, adopted June 30, 1775 by the Continental Congress // Jour- nals of the Continental Congress, 1774–1789. – Vol. 2, 1775, May 10–September 20. – Library of Con-gress, Washington, DC. : U. S. Government Printing Office. – Washington, DC., 1905.

Гольев Ю.И., Ларин Д.А., Тришин А.Е. Криптографическая деятельность в США ХVІІІ-XIX веков. / Ю.И. Гольев, Д.А. Ларин, А.Е. Тришин // Защита информации. Конфидент, 2004. – № 6. – С. 68-74.

McClellan George. Promises Trophies After Discovering Lee’s Special Order No. 191. [Electron-ic resource].–Mode of access: http: //civilwardailygazette.com/2012/09/13/ mcclellan-promises-trophies-after-discovering-lees-special-order-no-191 /Title from screen.

General Order № 35 by Headquarters of the Army. Washington, April 13, 1869 // Origin of defense- information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex A. – NARA – Washington, DC, 1972.

General Order № 9 by Headquarters of the Army. Washington, March 1, 1897 // Origin of defense- information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex B. – NARA. – Washington, DC, 1972.

General Order № 52 by War Department. Washington, August 24, 1897 // Origin of defense-information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex C. – NARA – Washington, DC, 1972.

Акт Конгресу США від 7 липня 1898 р. був оприлюднений у General Order № 96 by War Department. – Washington, July 7, 1898 // Origin of defense-information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex D. – NARA. – Washington, DC, 1972.

Повида Тони. Дискуссии и их результаты / Тони Повида // Федеральное бюро расследований. Путеводитель по спецслужбе США. – М.: Астрель, 2006. – С. 297– 420.

General Order № 36, Navy Department, Washington, DC., August 20, 1909 // Origin of defense- information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex S. – NARA. – Washington, DC, 1972.

General Orders № 3 «Instructions relative to the safe-keeping of military records concerning seacoast defenses», War Department, February 16, 1912 // Origin of defense-information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. – NARA. – Washington, DC, 1972.

Уткин А. Дипломатия Вудро Вильсона / А. Уткин. – М.: Международные отношения, 1989. – 320 с.

Сидорук А. Вудро Вільсон: від професора до президента / А. Сидорук // Дзеркало тижня. – 2011. – 9 грудня.

General Orders № 64. Headquarters, American Expeditionary Forces, France, November 21, 1917 // Origin of defense-information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Information Paper. Annex I. – NARA. – Washington, DC, 1972.

Compilation of Orders, Changes № 6. War Department, Washington, December 14, 1917 // Origin of defense-information in the Army and former War Department by Dallas Irvine. Annexes to Staff Infor-mation Paper. Annex K. – NARA. – Washington, DC, 1972.

Espionage Act of 1917 [Electronic resource] // Mode of access: http: // legal-dictionary. thefreedictionary.com /Espionage+Act+of+1917 – Title from screen.

Trading with the Enemy Act. October 6, 1917. «The War Powers Act of 1917» (40 tat. L. 411) [Electronic resource] // Conservative USA. – Mode of access: http://www.conservativeusa.org/eo/1917/ enemy.htm.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory