Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 24, № 4 (2015) ОНТОЛОГІЧНИЙ ПОМІЧНИК СТИЛЮ ПРОГРАМУВАННЯ Анотація PDF
Ніка Миколаївна Сидорова
 
Том 9, № 1 (2012) РОЗПОДІЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ PEER-TO-PEER Анотація PDF
Микола Миколайович Глибовець, Андрій Андрійович Жигмановський
 
Том 24, № 4 (2015) СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ Анотація PDF
Юлія Віталіївна Рогушина
 
Том 22, № 2 (2015) ОНТОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ Анотація PDF
Ніка Миколаївна Сидорова
 
Том 20, № 4 (2014) АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗРУЧНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЯКІСТЮ У ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ SQuaRE Анотація PDF
Інна Володимирівна Гученко
 
Том 17, № 1 (2014) МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ТА ТЕЗАУРУСІВ ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ Анотація PDF
Юлія Віталіївна Рогушина, Анатолій Ясонович Гладун
 
Том 11, № 3-4 (2012) ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація PDF
Ніка Миколаївна Сидорова
 
Том 13, № 1 (2013) КЕРОВАНІ СЛОВНИКИ, ТАКСОНОМІЇ, ТЕЗАУРУСИ ТА ОНТОЛОГІЇ У СЕМАНТИЧНОМУ ВЕБI Анотація PDF
Пилип Іларіонович Андон, Валерій Анатолійович Резніченко
 
Том 4, № 4 (2010) РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Анотація PDF
Максим Георгійович Луцький
 
Том 20, № 4 (2014) ІНЖЕНЕРІЯ ОНТОЛОГІЙ Анотація PDF
Інна Сергіївна Чистякова
 
Том 20, № 4 (2014) ОНТОЛОГІЯ ПУЛЬТІВ ІНСТРУКТОРА АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ Анотація PDF
Юлія Миколаївна Рябокінь
 
Том 18, № 2 (2014) РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТА ПОПОВНЕННЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ПОШУКОВО–РЕКОМЕНДУЮЧОЇ СИСТЕМИ Анотація PDF
Юлія Віталіївна Рогушина
 
Том 15, № 3-4 (2013) ОНТОЛОГІЯ ДИСЦИПЛІНИ СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація PDF
Євгеній Іванович Романов, Ніка Миколаївна Сидорова
 
Том 15, № 3-4 (2013) ПРОЕКТУВАННЯ ОНТОЛОГІЇ ДОМЕНУ ЗАСТОСУВАННЯ "ДАНІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕРЕЖАХ" Анотація PDF
Олена Вікторівна Чебанюк
 
Том 17, № 1 (2014) РОЛЬ ОНТОЛОГІЙ В ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У СЕМАНТИЧНОМУ ВЕБІ Анотація PDF
Інна Сергіївна Чистякова
 
1 - 15 з 15 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо