Том 17, № 1 (2014)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДІОФАНТОВИХ РІВНЯНЬ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНУВАНОСТІ ОБМЕЖЕНЬ. Ч. 1 PDF
Сергій Лук'янович Кривий 6

ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АЛГЕБРИЧНЕ АНАЛІЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юрій Семенович Манжос 20

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТИЛЮ ЕФЕКТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ PDF
Мілана Миколаївна Костів, Юлія Михайлівна Крамар 28

ЕКОЛОГІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОПТИМІЗАЦІЯ КОДА ПОШТОВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПЛАТФОРМІ APPLE IOS ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ PDF
Ігор Борисович Туркін, Олександр Валерійович Вдовитченко 32

БАЗИ ДАНИХ, БАЗИ ЗНАНЬ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ТА ТЕЗАУРУСІВ ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ PDF
Юлія Віталіївна Рогушина, Анатолій Ясонович Гладун 41
РОЛЬ ОНТОЛОГІЙ В ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У СЕМАНТИЧНОМУ ВЕБІ PDF
Інна Сергіївна Чистякова 52


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.