Том 3, № 3 (2010)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АБСТРАКТНІ ТИПИ ДАНИХ ЯК МНОГООСНОВНІ АЛГЕБРАЇЧНІ СИСТЕМИ PDF
Сергій Лук'янович Крививй 5
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ У ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ PDF
Альберт Миколайович Воронін 19

ПРИКЛАДНІ ДОМЕНИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Інна Сергіївна Шаповал 26
РОЗПІЗНАВАННЯ АУДІООБРАЗІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБЕРТОНОВОГО РЯДУ PDF
А. Б. Белобородов 36

ОСВІТА ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОД КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
А. Л. Данченко 41

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОБ'ЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ PDF
Л. А. Манжос 47
МЕТОД І ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ PDF
А. В. Чистяков, І. С. Іслямова 50

БАЗИ ДАНИХ, БАЗИ ЗНАНЬ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФАКТОРІНГ БАЗ ДАНИХ – ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ERP-СИСТЕМ PDF
О. В. Тегельман 64
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ PDF
О. В. Кузік 70

ЗАХИСТ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГЕНЕРАТОР ПАРОЛІВ, ЩО ВРАХОВУЄ МЕХАНІЗМИ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ PDF
О. В. Курятник 74


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.