Том 7, № 3 (2011)

Зміст

ЕКОЛОГІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Микола Олександрович Сидоров 5

ОСВІТА ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТВОРЕННЯ АНІМОВАНИХ МОДЕЛЕЙ З КУРСУ ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСОБИСНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ FLASH PROFESSIONAL CS 5) PDF
Петро Іванович Чернега, Ірина Андріївна Сліпухіна, Євген Сергійович Поляєв 13

БАЗИ ДАНИХ, БАЗИ ЗНАНЬ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВЕБ-ПОРТАЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДРОЗДІЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Тетяна Володимирівна Ковалюк, Олександр Олександрович Городецький, Юрій Михайлович Семенюк 20
ЕЛЕКТРОННИЙ БАНК ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ PDF
Станіслав Феліксович Липницький, Олексій Анатолійович Мамчич, Людмила Василівна Степура 27
РОБОТА З ВІКНАМИ В SQL PDF
Валерій Анатолійович Резніченко 35

ПРИКЛАДНІ ДОМЕНИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ PDF
Роман Анатолійович Корж 48
МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПОДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМИ КОНКАТЕНАТИВНОГО СЕГМЕНТИВНОГО СИНТЕЗУ PDF
Микола Миколайович Шатковський 57


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.