АПАРАТНО- ПРОГРАМНА АРХІТЕКТУРА УСПАДКОВАНОГО АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА

Руслан Анатолійович Колісніченко

Анотація


Проаналізовано поняття ІТ-інфраструктури за допомогою підходу до побудови авіаційного тренажеру як системи на основі інформаційно-телекомунікаційних структур, до складу якої входять програмні, обчислювальні, комунікаційні і технічні засоби. Розглядається застосування принципів побудови ІТ-інфраструктури на основі методологічного підходу до модернізації, продовження строку експлуатації апаратно-програмного забезпечення узагальненого авіаційного тренажера, а також для розробки авіаційних тренажерів. Запропонована узагальнена схема ІТ-інфраструктури відновленого авіаційного тренажера ТЛ-410 з визначенням основних сервісів для пілотів та інструктора.

Ключові слова


Авіаційний тренажер, ІТ-інфраструктура, ІТ-інфраструктура авіаційного тренажера, ІТ-сервіс

Посилання


Теленик С.Ф. Забезпечення процесів діяльності ресурсами з визначеним рівнем надійності в інформаційно-телекомунікаційній системі спеціального призначення // Теленик С.Ф., Ролік О.І., Терещенко П.І., Букасов М.М. // Збірник наукових Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – Випуск № 3. – Київ: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2006. – С. 134 – 138.

Ролік О. І. Застосування агентського підходу до управління інформаційно-телекомунікаційною системою АСУ спеціального призначення / О.І. Ролік, П.Ф.Можаровський, О.О.Покотило // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення: V наук.-практ. семін., 22 жовт. 2009 р., Киів: доповіді та тези доповідей: – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – С. 229–229.

Ролик А.И. Концепция управления корпоративной ИТ-инфраструктурой / А.И. Ролик // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2012. – № 56. – С. 31-55.

Ролик А.И. Тенденции и перспективы развития управления информационными технологиями / А.И. Ролик // Вісник НТУУ «КПІ»: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: «ВЕК+», 2012. – № 55. – С. 81–109.

Сидоров Н.А. Реинженерия наследуемого програмного обеспечения авиационных тренажеров / Сидоров Н.А., Хоменко В.А., Недоводеев В.Т., Сидоров Е.Н. // Проблеми програмування; HAH України. – 2008.– № 2, –3. – С. 288–299.

Хоменко В.А. Шаблон программного обеспечения устройств связи с объектом авиационных тренажеров. / В.А. Хоменко, Е.Н. Сидоров, И.Б. Мендзебровский. // Проблемы программирования. – М. – К. – 2008. – С. 30-40.

Бойченко А.В. Управление информационными сервисами: хрестоматия / А.В. Бойченко. М.: МЭСИ, 2008. – С. 214.

Тренажер ТЛ-410 «Turbolet» Национального авиационного университета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/tl410nau/

Рябокінь Ю.М. Формування повторно використовуємих рішень при створенні програмного забезпечення пульта інструктора авіаційного тренажеру методом доменного аналізу / Ю.М. Рябокінь // Науковий журнал «Інженерія програмного забезпечення». – К.: – 2010. – № 2. – С. 46-55.

Авіаційний тренажер ТЛ-410. Технічний опис. Книга 1. – 1992 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.