РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Максим Георгійович Луцький

Анотація


У статті розглядається задача побудови онтології і експертної системи для домена "Безпека авіації". Метод рішення задачі демонструється на конкретному прикладі опису терміну з онтології. Для представлення онтології використовується стандарт IDEF5.

Ключові слова


Онтологія; програмне забезпечення; експертна система; безпека авіації

Посилання


Луцький М.Г. Проблеми інформаційної підтримки супроводження експлуатації автоматизованої техніки // Наука і техніка Повітряних Сил і Збройних Сил: Науково-технічний журнал Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – С. 10-17.

Клещев А. С, Артемьева И. Л. Математические модели онтологии предметных областей. Ч. 1. Существующие подходы к определению понятия "онтология" // НТИ. Сер. 2. – 2001. – № 2. – С. 20 – 27.

Горюнова В.В. Модульная онтологическая системная технология в управлении промышленными процессами//Приборы и процессы. – 2008. – №2. – C. 27-35.

Gangemi A., Steve G., Giacomelli F. ONIONS: An Ontological Methodology for Taxonomic Knowledge Integration // Proceedings of the Workshop on Ontological Engineering / Ed. P. van der Vet, ECAI96. – 1996.

Perakath B. IDEF5 Method Rеport. – IICE. – 1994. – 175p.

Энциклопедия безопасности авиации / Под ред. М.Луцкого. – Киев: Техника, 2010. – С. 1150.

Закон «Повітряний кодекс України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3167-12

Musen M. Domain Ontologies in Software Engineering: Use of Protege with the EON Architecture //Methods of Inform. in Medicine. – 1998. – P. 540-550.

Bjorner D. Domain science and engineering from computer science to the sciences of informatics. Part I: Engineering//Кибернетика и системный анализ. – 2010. – №4. – С. 100-116.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.