ОНТОЛОГІЧНИЙ ПОМІЧНИК СТИЛЮ ПРОГРАМУВАННЯ

Ніка Миколаївна Сидорова

Анотація


Застосування стилів програмування при написанні програм зараз, у зв'язку з вирішенням завдань супроводу і повторного використання программного забезпечення, як і раніше актуально. У статті  пропонується інструмент для асистування програміста в процесі конструювання программного забезпечення, заснований на представленні стилю програмування онтологією. Для реалізації інструменту використовується Protégé. Розглянуто технічні питання організації онтології. Виконано дослідження реалізованого інструменту і показана його працездатність.

Ключові слова


Програмне забезпечення; програмування; стиль програмування; онтологія; Protégé.

Посилання


Sidorov N.A. Software stylistics [текст] /Sidorov N.A.// Proc. of the National Aviation University, 2005. – №2. – C.98–103.

Railich V., Wilde N. et. al. Software cultures and evolution Computer. – 2001, Sept. – Р. 25 – 28.

Sidorova N. N. Programming styles taxonomy [текст] /Sidorova N. N.// Наук. журнал "Kомп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" – Луцьк.: Луцький національний технічний університе, № 19.– 2015.– C. 79–85.

Sidorova N. Ontology-Driven Method Using Programming Styles [текст] / Sidorova N. // Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 2 (22). – С. 19 – 28.

C# Coding Standard, Version 2.0, Philips Healthcare, 2009. – 57р.

Grants E.S. Roadmap to a DO-178C Formal Model – Based Software Engineering Methodology // Proc. of the Intern. Multiconf. Of Eng.Comp. Sci. – V.1, IMECS. – March, 2015. – 6p.

Sidorov N., Sidorova N. Programming style ontology-driven tools.[текст]/ Sidorova N., Sidorova N. // Programmable logic integrated circuits and microprocessorteehnignein education and manufacturing. Abstr. of the Intern. Scient. and Pract. Workshop Young Scientists and Students. – Луцьк. – 28-29.04.2016. – P.100 – 101.

The description logic handbook Theory, implementation, and applications, Ed. by F. Baader, Cambridge University Press. – 2003. – 320 р.

Sidorova N.M. Тhe programming style ontology assistant // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів"Інженерія програмного забезпечення – 2016" . – Київ. – 2016. – P. 16.

S. Abburu. A Survey on Ontology Reasoners and Comparison // International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 57– No.17, November 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.