БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕЇНЖЕНЕРІЇ

Олександр Григорович Харченко

Анотація


Проблеми багатокритеріального вибору архітектури програмного забезпечення системи, які розглядаються, пов'язані з визначенням структури критеріальної функції і формалізацією процедури визначення компромісів для прийняття рішень. Універсальна скалярная згортка пропонується з урахуванням вимог предметної області і критеріїв значення обмеження. Вага критерію в цій згортці залежить від її значення близькості до обмеження. Модель оптимізації "заміна-компенсація" використовується для задач системного програмного забезпечення реінжинірингу або для спрямованого вибору архітектури програмного забезпечення.


Ключові слова


Архітектура програмного забезпечення; якість архітектури програмного забезпечення; багатокритеріальний вибір; компроміс; прийняття рішень.

Посилання


Bass, Len. Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman – 2nd ed., Addison-Wesley, 2003. – 575 p.

M. Svahnberg, C. Wholin, and L. Lundberg. A Quality-Driven Decision-Support Method for Identifying Software Architecture Candidates. // Int. Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2003, 13(5). – pp. 547 – 573.

Saaty T. Decision Making with the Analytic Network Process./ Saaty T. Vargas L. – N.Y.: Springer, 2006. – 278 p.

ПавловА.А. Математические модели оптимизации для нахождения весов объектов в методе парных сравнений. /Павлов А.А, Лищук Е.И., Кут В.И. // Системні дослідження та інформаційні технології. – К.: ІПСА, 2007. – №2. – С. 13 – 21.

Харченко О.Г. Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів / Харченко О.Г., Боднарчук І.О., Галай І.О. // Інженерія програмного забезпечення. – 2012. – № 3–4 (11–12). – C. 5 – 11.

Kharchenko A. The method for comparative evaluation of software architecture with accounting of trade-offs/ Alexander Kharchenko, Ihor Bodnarchuk, Vasyl Yatcyshyn // American Journal of Information Systems. – V. 2, No. 1. – 2014. – P. 20 –25. – Access mode: http://pubs.sciepub.com/ajis/2/1/5

А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов. Теория и практика многокритериальных решений: Модели, методы, реализация. – Lambert Academic Publishing, 2013. – 305 p.

Подиновский В. В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений /Подиновский В. В. – М.: Физматлит, 2007. – 64 с.

ПавловA.А.Оперативные алгоритмы принятия решений в иерархической системе Саати, основанные на замещении критериев / Павлов О.А., Ліщук К.І. // Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2008. – №48. – С. 78 – 81.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.