Том 1, № 3 (2011)

Зміст

ЕКОНОМІКА

ПРО ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ PDF
Володимир Олександрович Рибалкін, Едуард Миколайович ЯНЮК 4

ПОЛІТОЛОГІЯ

«ФАБРИКИ ДУМКИ» У ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ PDF
Максим Михайлович АЛІЄВ 11
Глобальні ЗМІ та імідж країни: приклад України в BBC World and CNN International PDF
Aliona VENDEL 17
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ CLOUD COMPUTING В УКРАЇНІ PDF
Артем Миколайович ВОЛОКИТА, Вадим Євгенійович МУХІН 33
УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юлія Сергіївна ГОРОВЕЦЬКА 38
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПАРАДИГМИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Юрій Григорович ДАНИК 40
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ Й РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Олександр Петрович ДЗЬОБАНЬ, Олександр Васильович СОСНІН 47
ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИСТОСТІ PDF
Сергій Володимирович ЖУК 52
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МІЖНАРОДНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Микола Володимирович ЗОСІМОВИЧ, Віра Іванівна МАЗУР 55
СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ РЕСУРСІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ PDF
Олексій Вікторович ІВАНКЕВИЧ, Віра Іванівна МАЗУР 61
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ PDF
Олег Юрійович КОНДРАТЕНКО 66
Реформа завдань як виклик для нового мислення управління PDF
Udo PUSCHNIG 74
СИСТЕМНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Ніна Федорівна РЖЕВСЬКА 80
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Васильович СОСНІН, Світлана Вікторівна САВЧЕНКО 85
АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Олександр Михайлович СТЕПКО 90
ПРОБЛЕМА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Сергій Васильович СТАСЮК 100
Інваріантний метод виявлення начала реалізації стратегії ведення інформаційної війни PDF
Вячеслав Орьевич ЧМЕЛЁВ 104


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована