Том 1, № 1 (2010)

Зміст

ЕКОНОМІКА

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ АКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Катерина Вікторівна АНТОНЕНКО 5
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Максим Володимирович БЕЗНОЩЕНКО, Володимир Сергійович МОРОЗОВ 10
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Іванівна БІЛЕНКО 17
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ PDF
Галина Василівна ЖАВОРОНКОВА, Володимир Олександрович ЖАВОРОНКОВ 26
АСОЦІАТИВНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Надія Олександрівна ІВАНЧЕНКО 32
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА PDF
Вікторія Вікторівна КЛИМЕНКО 37
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ PDF
Олексій Володимирович КУЗНЕЦОВ 46
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ – ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ PDF
Віра Іванівна МАЗУР, Микола Володимирович ЗОСИМОВИЧ, Оксана Юріївна МАЗУР 51
НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ІГОРНОГО БІЗНЕСУ PDF
Володимир Сергійович МОРОЗОВ 56
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОЇ АРХІТЕКТОНІКИ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ PDF
Марина Едуардівна ПРОХОРОВА 61
СВІТОВІ АВІАБУДІВНІ ТНК ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Марина Анатоліївна РИЧКА 72
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Наталя Валентинівна РУДЕНКО 80

ПРАВО

МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ PDF
Володимир Федорович АНТИПЕНКО 84
КОРУПЦІЯ ТА СЛУЖБОВА ЗЛОЧИННІСТЬ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Армен Сабірович НЕРСЕСЯН 91
ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ЯК ВИКЛИК СИСТЕМАМ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Олександр Анатолійович РАДЗІВІЛЛ 97
СУЧАСНИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМЕЖУВАННЯ ЙОГО ВІД ТЕРОРУ І ДИВЕРСІЙ PDF
Олександр Григорович ЯЩЕНКО 105

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У США: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF
Володимир Іванович ГОЛОВЧЕНКО 112
УКРАЇНА І ЗАХІД: ІНФОРМАЦІЙНО–АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Володимир Михайлович ГРУБОВ 118
ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Юрій Григорович ДАНИК 124
НАФТОПРОВІД «ОДЕСА-БРОДИ» В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ (2002-2004 рр.) PDF
Олександр Якович ДУДНІК 133
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Алла Миколаївна КИРИДОН, Олександра АЛАДІНА, ГУСЕЙНОВА Олена 142
ОСНОВНІ МОМЕНТИ ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД PDF
Олег Юрійович КОНДРАТЕНКО 148
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ІНФОРМАЦІЯ, МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЛАДИ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ніна Федорівна РЖЕВСЬКА 157
МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) PDF
Ольга Іванівна СТАДНІЧЕНКО 164
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ КАМПАНІЙ PDF
Олександр Михайлович СТЕПКО 169
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНИ PDF
Сергій Станіславович ТРОЯН 174
ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
Алла Миколаївна ФОМЕНКО 179

ТУРИЗМ

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМІ АВІАЦІЯ – ТУРИЗМ PDF
Геннадій Васильович БАЛАБАНОВ, Леоніла Миколаївна ТКАЧУК 183
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ігор Вікторович ЗАРЯ 191
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ PDF
Валентина Степанівна Кучеренко 197
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Валерій Юрійович ПЕСТУШКО 206
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Віра Федорівна СЕРГІЙКО 211
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ганна Шевкетівна УВАРОВА 217
ТУРИЗМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ PDF
Сергій Павлович ФОКІН 222

ЖУРНАЛІСТИКА

ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ PDF
Григорій Петрович КРИВОШЕЯ 229


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована