Збройні сили України у структурі сектора безпеки та оборони

Станіслав Юрійович Поляков

Анотація


Анотація: у статті визначено місце Збройних Сил України у структурі сектору безпеки та оборони. Обґрунтовано необхідність ухвалення Закону України «Про Сектор безпеки і оборони України та демократичний цивільний контроль над ним». Проаналізовані та співвіднесені поняття «воєнна організація держави» та «сектор безпеки та оборони»


Ключові слова


Збройні Сили України; Сектор безпеки та оборони; Воєнна організація держави

Посилання


Административное право Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. [Учебник для студентов высш. учеб. Заведений юрид. спец. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.] под ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

Большая Энциклопедия / под ред. С. Н. Южакова. – С.-Пб. : Книгоиздательское Т-во «Просвъщеніе», 1904. – 798 с.

Военный энциклопедический словарь / пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с.

Военный энциклопедический словарь. – М. : Эксмо, 2007. – 1024 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=1189

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agentura.com.ua/ukr/sector_secur.html

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України : Указ Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012

Системно-концептуальні основи діяльності у військово-технічній сфері. Книга 1. Концептуальні основи та елементи національної безпеки: під ред. Б. О. Демидова. – К., 2004. – 736 с.

Тлумачний словник української мови : / За ред. д-ра філологічних наук, проф. В. С. Калашникова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Прапор, 2006. – 992 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована