Тенденції та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією

Олена В’ячеславівна Ханова, Олексій Володимирович Журавльов

Анотація


Стаття присвячена актуальній темі розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією. Проведений у роботі регресійно-кореляційний аналіз виявив, що завдяки зваженій зовнішньоекономічній політиці Японія збільшує об’єм золотовалютних резервів та зберігає позитивне сальдо міжнародної інвестиційної позиції. Розрахунки довели припущення, що збалансоване економічне зростання Японії досягається через зростання експорту та залучення прямих іноземних інвестицій.

Показано, що незважаючи на досить активне співробітництво, українсько-японські відносини потребують значної диверсифікації, оскільки двостороння торгівля створює від’ємне сальдо торговельного балансу України. Виокремлено низку істотних факторів, які стримують розвиток українсько-японських зв’язків в економічній сфері, а саме: недостатність довіри з боку японських інвесторів до України, мовний бар’єр, особливості японського бізнес-етикету і національної психології, інші специфічні стримуючі фактори культурального або психологічного характеру.

Проведене дослідження дозволило сформулювати сфери подальшої співпраці між країнами, що може позитивно вплинути на вирівнювання українського торговельного балансу. Запропоновано використання співробітництва у сфері енергетики, сільського господарства та виробничій кооперації як основних векторів оптимізації двосторонніх економічних відносин та їх активізацію.


Ключові слова


зовнішня торгівля; інвестиційна діяльність; світова економічна криза; національні економіки; ВВП; співробітництво

Посилання


Азіатський банк розвитку [Електронний ресурс]: статистична інформація. – Режим доступу: http://www.adb.org/data/statistics.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: статистична інформація, зовнішньоекономічна діяльність, географічна структура торгівлі України товарами. – 2011 р. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Дюмулен И. И. Международная торговля. Экономика, політика, практика [Текст]: монографія / И.И. Дюмулен. – М.: ВАВТ, 2010. – 448 с.

Капица Л. М. Индикаторы мирового развития [Текст]: / Л.М. Капица. – 2-е изд. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. – 352 с.

Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст]: навчальний посібник для студентiв менеджерських спеціальностей: / Н. М. Волоснiкова, С. О. Клiмова, С. І. Архiєреєв. – Х.: НТУ «ХПI», 2010. – 271 с.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Державна підтримка українського експорту [Електронний ресурс]: статистична інформація, зовнішньоекономічна діяльність, географічна структура торгівлі України. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/?country=jap.

Пузанов І. І. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік [Текст] / І. І. Пузанов. – К.: ВЦ «Київський університет», 2002. – 170 с.

Світова економіка [Текст]: навч. посібник / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової – К.:Центр учбової літератури, 2010. – 328 с.

International trade centre UNCTAD/WTO [e-text]: Foreign trade statistics. A guide for their use in market research (technical document), 2010. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles09_e.pdf.

Japan Statistical Yearbook [e-text]: Edited by Statistical Research and Training Institute, 2012. – Режим доступу: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-03.htm.

Krugman, Paul R. International economics: theory & policy [Text] / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz.—9th ed. – New-York: Pearson, 2012. – 736 p.

Overseas Activities of Japanese Banks [e-text]: IMF Country Report No.06/275. – Режим доступу: www.imf.org.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована