Теорії впливу іноземних інвестицій на економічне зростання країни

Марина Едуардівн Прохорова, Юлія Вікторівна Лотоцька

Анотація


У статті проаналізовано теорії впливу іноземних інвестицій на економічне зростання країни. Представлено еволюцію поглядів на прямі іноземні інвестиції, їх переваги та недоліки та безпосередній вплив на економіку країни, у тому числі на збільшення національного доходу та темпи економічного зростання

Ключові слова


теорії прямих іноземних інвестицій (ПІІ), інтерналізація; економія на масштабі; еклектична парадигма; конкурентна перевага націй; парадигма «летючих гусей»; життєвий цикл товару; олігополія і ПІІ

Посилання


Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. І–ІІІ. – М.: Наука, 1993. – 568 с.

Рикардо Д. Сочинения. – Т. 1. – 240 с.

Дука А. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука.– Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

Мельник В. Міжнародна інвестиційна діяльність. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с.

Реверчук С., Вовчак О., Кубів С. та ін. Інституційна інвестологія. – К.: Атіка, 2004. – C. 208

Татаренко Н., Поручник А. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – C. 160

Fischer Paul Foreign direct investment in Russia. Strategy for Industrial Recovery. Macmillan Press Ltd., 2000

Гришаєва Ю. Г. Методичний інструментарій до визначення факторів впливу на формування інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована