Фактори впливу на прямі іноземні інвестиції

Марина Едуардівна Прохорова, Анастасія Георгіївна Гадіяк

Анотація


У статті досліджено фактори впливу на прямі іноземні інвестиції. Проведено аналіз різних класифікацій факторів, що впливають на рішення інвестора щодо інвестування, запропоновано розроблену авторами класифікацію факторів

Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інвестор; мікрофактори; макрофактори

Посилання


Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия / И.А. Бланк.– К. : Ника-Центр, 2003. – 480 с.

Воробьев Ю.Н. Инвестирование [учебное пособие] / Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И. – Симферополь : Таврия, 2004. – 340 с.

Грідасов В. М. Вдосконалення системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства з точки зору зовнішнього інвестора / В. М. Грідасов, А. І. Кофонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 180–184.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність [навчальний посібник] / Майорова Т.В. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.

Нікешина Н.В. Україна у процесі залучення прямих іноземних інвестицій: необхідність і актуальність [Електронний ресурс] / Н.В. Нікешина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Скринник Н. В. Фактори впливу на інвестиційний клімат регіону / Н. В. Скринник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5. – T. 4. – C. 237 – 242.

Шкурупій О. В. , Гончаренко В. В. , Артеменко І А. та ін. З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб./ За ред. О. В. Шкурупій. — К.: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

Якименко Е. А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия/ Е. А. Якименко// Вестник Алтайского государственного аграрного университета – 2009 . – № 11 (61). – С. 117-121


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована