ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА

Вікторія Вікторівна КЛИМЕНКО

Анотація


 У статті розкрито особливості венчурних інвестицій, досліджено джерела їх фінансування. Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні.

Ключові слова


венчурні інвестиції; джерела фінансування; венчурне інвестування

Посилання


Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України N 2299-III від 15.03.2001 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2801-IV (2801-15) від 06.09.2005, N 3201-IV від 15.12.2005, N 693-VI від 18.12.2008) // http://zakon.rada.gov.ua.

Про венчурні інвестиційні компанії: Проект Закону України // http://www.in.gov.ua/index.php?get=118&id=1495.

Про венчурні фонди інноваційного розвитку: Проект Закону України // http://www.in.gov.ua/index.php?get= 118&id=1499.

Архієреєв С., Попадинець О. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску ви-сокотехнологічної та інноваційної продукції // http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/08.htm.

Герасимчук В. Г., Школьна О. В. Управління ризиками в іноземному венчурному фінансуванні інноваційних прое-ктів// Вісн. нац. ун-ту Львів. політехніка. Пробл. економіки та упр. – 2008. – № 628. – С. 424-429.

Литвин І. В. Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств // Вісн. нац. ун-ту Львів. політехніка. Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. – 2008. – № 624. – С. 191-199.

Новиков Д. А., Иващенко А. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фир-мы. – М.: КомКнига, 2006. – 332 с.

Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2003. – 412 с.

Петрук О. М., Мошенський С. З. Теорія та практика венчурного фінансування: монографія. – Житомир: Рута, 2008. – 248 c.

Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні. – К.: КНЕУ, 2000. – 171 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими инновациями. – М.: Экономика, 1989. – 388 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована