2012

Зміст

НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

STATISTICAL ANALYSIS OF WORLDWIDE AVIATION OCCURRENCES IN 2011 PDF
O.D. Vozniuk, R.Y. Oleksandrovich 3
UAV CONFLICT DETECTION DURING THE MISSION PDF
N.S. Kuzmenko 4
STANFORD PLOT PDF
F.O. Shyshkow 5
THE METHODS OF EVALUATION OF THE AIRCRAFT LOCATION USING MULTILATERATION SURVEILLANCE SYSTEM DATA PDF
lu.P. Strotska 6
СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТРЕНАЖЕРІВ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
С.А. Буйновський 7
ПРОЦЕДУРА ПОЧАТКОВОЇ ВИСТАВКИ БЕЗПЛАТФОРМЕННОЇ ШЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОМЕТРА ТА РОЗШИРЕНОГО ФІЛЬТРА КАЛМАНА PDF
Г.Г. Вальденмайєр 8
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ PDF
Д.В. Васильєв 9
ІЛЮЗІЇ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ПІЛОТА ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ PDF
О.Ю. Грабовська 10
КОМПЛЕКСНА ОБРОБКА ДАНИХ КУРСОВОЇ ТА КУТОМІРНО-ДАЛЕКОМІРНОЇ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
С.О. Ларченко 11
ІНТЕГРАЦІЯ ТРАЄКТОРНИХ ДАНИХ БОРТОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
М.Г. Михайлова 12
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ЗАПАСНОГО АЭРОДРОМА ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ PDF
Е.С. Супруненко, О.В. Артеменко 13
АНАЛІЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕН ТА АНТЕНИХ РЕШІТОК PDF
Д.І. Терещенко 14

УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

THE INTEGRATION OF UNMANNED AIRCRAFT IN INFRASTRUCTURE OF AIR NAVIGATION SYSTEM OF UKRAINE PDF
Dmytro Bondarev, Yuriy Chynchenko 15
ATC SIMULATORS ON THE BASIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PDF
Anna Bratishko, Dmytro Ryabchinskyi, Vitalii Lazorenko 16
APLICATIONS OF MULTILATERATION SYSTEMS IN AVIATION PDF
Ihor Buleza 17
MODELING OF DECISION-MAKING BY HUMAN-OPERATOR IN FLIGHT EMERGENCIES OF FUEL SHORTAGE ONBOARD PDF
O.V. Haslienko 18
GLOBAL POSITIONING SYSTEM OPENS UNLIMITED POSSIBILITIES FOR NAVIGATION PDF
Kostiantyn Demchuk, Evheniia Veres 19
EXPLORING THE SUBJECT OF PERFORMANCE-BASED NAVIGATION AND ITS BENEFITS PDF
Yevgeniy Dobrovolskyi 20
MODERN AIR TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM OF EUROPE PDF
Oksana Hlushko, Darya Dolmatova 21
APPLICATION GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM IN AVIATION PDF
Batjil Mandkhai 22
LANDING AND TAKEOFF WITHOUT LANDING GEAR DUE TO THE SUPERCONDUCTIVITY PDF
Olexandr Prygara, Ihor Skyrda 23
DEVELOPMENT TREND IN AIR TRAFFIC CONTROL SIMULATOR PDF
Ganna Shishkovska, Valeria Mamrovska 24
APPLICATION OF CAPACITY ENHANCEMENT FUNCTION IN EUROPEAN ATM NETWORK PDF
Olena Shostak, Yuriy Chynchenko 25
THE AVIATION RISK MANAGEMENT SOLUTIONS (ARMS) METHODOLOGY FOR OPERATIONAL RISK ASSESSMENT IN AVIATION ORGANISATIONS PDF
Ganna Turlo, Victoria Vakhrina 26
OPTIMIZATION OF THE DISSEMINATION OF AIR TRAFFIC INFORMATION AT LVIV AERODROME PDF
T.S. Sharova, Y.V. Sikirda 27
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
Л.В. Благая 28
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ НА ПЕРЕДТРЕНАЖЕРНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ PDF
Ю.І Дем'яненко, І.Л. Якуніна 29
ВПЛИВ НАВІГАЦІЙНИХ ПОХИБОК НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ PDF
Б.І. Долінце 30
СТАН ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ РОЗПОДІЛЕНОГО МЕРЕЖЕВОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ СУДНОМ PDF
О.М. Євтушенко 31
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЙСТВИЙ АВИАДИСПЕТЧЕРА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБОГО СЛУЧАЯ В ПОЛЕТЕ - ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ НА ВС PDF
А.В. Колесник 32
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ АВИАДИСПЕТЧЕРОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБОГО СЛУЧАЯ В ПОЛЕТЕ - ОТКАЗ РАДИОСВЯЗИ PDF
А.В Курейда 33
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ З ШАСІ В ПОЛЬОТІ PDF
М.С. Пархоменко 34
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАДИСПЕТЧЕРА PDF
О.Н. Пилипёнок 35
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА УВД PDF
Р.П. Печевистий 36
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПОДХОДА» PDF
О.С Ростовцев 37
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЭТАПАХ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ PDF
А.В. Сиденко 38
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕАЛИСТИЧНОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ДВС НА МОДЕЛИРУЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ УВД PDF
С.В. Скрипка 39
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
А.С. Тимошенко 40
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ АВИАДИСПЕТЧЕРОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБОГО СЛУЧАЯ В ПОЛЕТЕ -РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ PDF
Д.О. Ткаченко 41
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АБИТУРИЕНТ КЛА НАУ» PDF
Т.К. Файзулина 42
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ДИСПЕТЧЕРА УВД PDF
И.И. Цыба 43

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
Є.О. Сокирка 44
МЕТОДИ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЧЕРЕЗ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
І.О. Сокирка 45
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИДАТКІВ НА ІТ-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИЗИКИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
В.Т. Кривоус 46
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МІМО-СИСТЕМ PDF
А.В. Ткач 47

АВІОНІКА

THE PROBLEM OF NEGATIVE INFLUENCE OF THE PHENOMENON OF STRENGTHENED DYMAMIC STEREOTYPE ON AVIATION SPECIALISTS PDF
T.M. Kravtsova 48
SAFETY OF FLIGHTS AND HUMAN FACTOR: FLIGHTS INDUSTRY AND OPTIMIZATION OF THEIR STRUCTURES IN PREVENTION OF AIR ACCICENTS PDF
A.A. Polozhevets, O. A. Doroshko 49
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОТА-ПЛАТФОРМИ ДІЮЧОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ І ПОПЕРЕЧНИХ УХИЛІВ ТА НЕРІВНОСТЕЙ ПОВЕРХНІ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ PDF
О.Є. Волков, Д.О. Волошенюк 50
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ PDF
О.В. Кожохіна 51
КОМПЛЕКСНА ОБРОБКА ДАНИХ КУРСОВОЇ ТА КУТОМІРНО-ДАЛЕКОМІРНОЇ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
С.О. Ларченко 52
ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ НАХИЛУ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ PDF
Д.Є. Мельніков, М.Е. Кіреєв, Д.В. Смолич 53

РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНОГО РАНГОВОГО ВИЯВЛЮВАЧА PDF
Д.В. Бабич 54
ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ PDF
Ю.О. Каплун, Ю.Д. Чирка 55
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРА СГЛАЖИВАНИЯ ПРИ ЯДЕРНОМ ОЦЕНИВАНИИ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ PDF
И.А. Мартынчук 56
ЦИФРОВИЙ ДЕМОДУЛЯТОР РАДІОПРИЙМАЧА СТАНЦІЇ ПРИЙОМУ КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
С.С. Сабадаш 57
РОБАСТНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНОГО СИГНАЛУ В НЕГАУСІВСЬКОМУ ШУМІ PDF
Р.В. Урбан 58
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПІЛОТОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ PDF
В.В. Шишаков 59
MODELING OF RANDOM NUMBERS USING SPLINE-APPROXIMATIONS OF CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION PDF
N.S. Babanska 60
CEPSTRAL METHOD OF SPEECH RECOGNITION PDF
E.A. Dudnik 61
APPLICATION OF SECOND KIND MODEL OF AUTOREGRESSION FOR EXTRAPOLATION ECONOMIC TIME SEQUENCE PDF
A.V. Odnolko 62

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ НАДІЙНОСТІ ПАРКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ PDF
П.О. Власенко 63
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРІВ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
О.М. Потороча 64
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ МАСЛОСИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
В.В. Лефтор 65
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА З ТОЧКИ ЗОРУ ЇХ ІНФОРМАТИВНОСТІ PDF
О.С. Івахненко 66
ПРОТИОБМЕРЗАЛЬНА МОБІЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ЛІТАКА PDF
С.І. Красилюк 67
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРОСЕЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.С. Пузік 68
ВИЗНАЧЕННЯ КЕРУЮЧОЇ МОДЕЛІ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТА PDF
Д.І. Конотоп 69
ПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЁТ НА МАРС PDF
В.А. Гуламов, А.А. Кожевников 70
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PDF
М.В. Рева, Т.С. Красавин 71
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОПАДАНИЕ ПЫЛИ (ПЕСКА) В ГАЗОТУРБИННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PDF
Б.Е. Богачёв 72
ПРОЕКТ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ І ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЗА ДАНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ В УМОВАХ АВІАЩДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Ковальчук 73
МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PDF
С.А. Грищенко 74
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ І СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДАТЧИКІВ ВИМІРУ ТИСКУ РІЗНИХ ТИПІВ PDF
Д.В. Мартинюк 75
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД У СИСТЕМІ MATLAB PDF
В.В. Комаров, М.І. Кисляк 76
ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЙОВОГО КУТА ЗМОЧУВАННЯ PDF
Д.В. Конишев 77
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ PDF
Я.И. Малышев 78
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О.О. Бережко 79
МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ PDF
М.В. Олег, О.А. Удод 80
МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Т.Ю. Крамаренко, К.В. Богайська, Є.Р. Кравченко 81

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАШИНОЗНАВСТВА

АВТОРСКОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОПИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ PDF
С.А. Алиева 82
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Є.А. Асріянц 83
КЕРУВАННЯ АБРАЗИВНОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ МАКРОГЕТЕРОФАЗНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО СПЛАВУ PDF
С.С. Бєлих 84
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ WC PDF
А.П. Данилов, О.В. Машкова 85
ВПЛИВ ОБ'ЄМНОЇ ГАРЯЧОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ PDF
Д.М. Перро 86
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ДИСКРЕТНО ОБРОБЛЕНИХ ЛАЗЕРОМ СТАЛЕЙ ПІД ЧАС КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
В.В. Подлєсний 87
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИЛОВИХ ВПЛИВІВ В ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТРИБОСПРЯЖЕНЬ PDF
М.Д.-А. Садегі, М.І. Кисляк 88
ПРИПРАЦЮВАННЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІ PDF
Ю.Л. Хлевна, Д.М. Перро 89
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ TiC-Co НА ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ-22 PDF
А.Л. Шевченко 90

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЖИВЛЯЧОЇ МЕРЕЖІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ БОРТОВОГО ОБЛАДАНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ PDF
А.Й. Вакарова, Б.В. Гладинюк, Л.Л. Гладинюк 91
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ СЛУЖБ СПЕЦТРАНСПОРТУ АЕРОПОРТІВ PDF
О.Ф. Волоткович 92
ТИПОВИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИ АПАРАТ ІЗ СОНЯЧНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ PDF
О.К. Горбач 93
ПРИСТРІОЇ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОСВІТЛЕННЯ АНГАРУ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЛЕРА "MOELLER" PDF
А.І. Кобулей, Т.С. Павловська 94
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
В.В. Козуб 95
ЗАКОНЫ ВИБРАЦИИ ДЖОНА КИЛИ PDF
Т.И. Лапченко 96
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТЕХНІКИ АЕРОПОРТІВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ТА КОМЕРЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
В.С. Мохно 97
ПЛАЗМОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТРЕБ НА ОСНОВІ ПЕРЕРОБКИ БІОМАСИ PDF
І.О. Невзгляд, О.Я. Шнит, М.В. Якимович 98
КОМПЛЕКТОВАНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ АЕРОДРОМНОГО СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВІДМОВАМИ PDF
Л.В. Новачук 99
ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ю.А. Захарченко, Ю.О. Познякова 100
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕДПОМПАЖНИХ СТАНІВ В КОМПРЕСОРАХ АВІАЦІЙНИХ ГТД З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ УОЛША PDF
О.В. Попфалуші 101
АНАЛІЗ ТИПІВ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ АЗІЙСЬКИХ ФІРМ-ВИРОБНИКІВ PDF
С.О. Смакоуз 102
АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АЕРОПОРТОВИХ СЛУЖБ В ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Д.О. Шевчук, М.А. Васильєв 103

МІЦНІСТЬ ТА РЕСУРС АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

СИСТЕМА ВІДБОРУ ПОВІТРЯ МАРШОВИХ ДВИГУНІВ ВАЖКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА PDF
О.С. Артюх 104
ОЦЕНКА КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОУДАРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КЛАПАННОГО УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ PDF
С.И. Барылюк 105
ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОСЕЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ГІДРОСИСТЕМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КАВІТАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
А.С. Власов 106
ГІДРОАМОРТИЗАТОР НА ОСНОВІ МАГНІТНОЇ РІДИНИ PDF
О.М Жохов, К.В. Туровський 107
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ БАГАТООСЕРЕДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ В АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
Є.В. Каран 108
ПРОБЛЕМНІ ЗАДАЧІ БАГАТООСЕРЕДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЛА PDF
В.С. Краснопольський 109
МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ В ГЕРМЕТИЧНІЙ КАБІНІ ЛІТАКА PDF
Д.В. Маринець 110
ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВУЧОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16АТ ПО ПАРАМЕТРАХ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ PDF
А.В. Плахотнюк 111
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ Й КЕРОВАНОСТІ ЛІТАКА У ПАРАМЕТРИЧНІЙ ОБЛАСТІ МОЖЛИВИХ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЙОГО ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Є.О. Таптунов, А.В. Романов 112

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ ОДИНИЦЬ

Co-TiC CEMENTED CARBIDES. STRUCTURAL ASPECT PDF
A. Volikova 113
SOCIAL ASPECTS OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLES AND AIRSHIPS APPLICATION IN THE CITIES OF UKRAINE PDF
A. Gavryluk, A. Sokolovskaya 114
MOBILE POWER STATIONS BASED ON AIRCRAFT GAS-TURBINE ENGINES PDF
V. Kavelin 115
TRIBOMAGNETIC RECOVERY BY HADO-ADDITIVES PDF
S. Kazarinov 116
FOIL SENSOR FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEMS PDF
M. Lisovska 117
CLASSIFICATION OF GASOLINE FUELS OF THE ”PREMIUM CLASS” PDF
E. Marinov 118
MODELING OF ACTIONS OF UNMANNED AIRCRAFT REMOTE PILOT PDF
D. Matiychyk 119
METHODS OF IMPROVEMENT OF ACOUSTIC PERFORMANCES OF TURBOFAN ENGINE PDF
I. Peleshok 120
STEEL 2 WEARPROOFNESS IN TREATED BY THE MAGNETIC FIELD LUBRICATING ENVIRONMENTS PDF
L. Pryimak 121
THE METHODOLOGY OF CONDUCTING TESTS ON FRETTING AT THE SPHERE-TO-PLANE CONTACT PDF
O. Smirnova 122

ФІЗИКА ТА ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

ХВИЛЬОВІ ЯВИЩА В АНІЗОТРОПНОМУ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКУ PDF
І.О. Бородій 123
ТЕОРІЯ ДВОПОТОКОВИХ ЛАЗЕРІВ НА ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАХ ЯК ФОРМУВАЧІВ КЛАСТЕРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ PDF
А.Ю. Брусник 124
ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАПУСКУ СУПУТНИКІВ У МІЖНАРОДНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОЕКТІ "МОРСЬКИЙ СТАРТ" PDF
В.В. Грубий 125
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ КОРИСНОЇ ДІЇ ІНДУКЦІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ ФЕРОМАГНЕТИКІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДУКЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
О.О. Подворний 126
ЕЛЕКТРОННО-КОЛИВАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В МОЛЕКУЛАХ РЕЗАЗУРИНУ PDF
Т.М. Сакун 127
КВАЗІРІВНОВАЖНІ ПРОЦЕСИ У ВИСОКОЗБУДЖЕНИХ СТАНАХ МОЛЕКУЛ БАРВНИКІВ PDF
Т.М. Сакун 128
ЗВ'ЯЗОК ФІЗИКИ З КОСМОНАВТИКОЮ І УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ КОСМІЧНИХ ПРОГРАМАХ PDF
Г.В. Стрижак 129

АЕРОДИНАМІКА ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ПРИ ПОЛЬОТАХ В ЗОНАХ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
С.М. Бакуменко 130
КОМПОЗИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ ПОЛЁТА В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ PDF
Е.А. Копытова 131
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЛОТА PDF
И.Б. Кузнецов 132
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБТІКАННЯ КРИЛОВИХ ПРОФІЛІВ У ПРИСУТНОСТІ ОБЕРТОВОГО ЦИЛІНДРА PDF
Д.В. Овсяннікова 133
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНУ СИСТЕМУ СУСІДНІХ БУДИНКІВ PDF
Л.В. Панчук 134
ВПЛИВ ОБЛЕДЕНІННЯ КРИЛА НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТАКА АН-74 PDF
Д.Ю. Салогуб 135
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ТАД-2 НАУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ НА МОДЕЛИ МНОГОРЯДНЫХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ PDF
М. Хушиарсангари 136
АЭРОМЕХАНИКА ЗАДНЕЙ КРОМКИ КРЫЛА PDF
Т.М. Шандура, Д.В. Овсянникова 137

ДИСТАНЦІЙНІ АЕРОКОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ В АВІАЦІЇ PDF
В.В. Бабій 138
ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
А.С. Власенко, О.О. Мельник, А.Є. Кицюк 139
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В КРИМУ PDF
М.С. Домашевська 140
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЇ PDF
О.В. Іванов, А.О. Тараненко, С.О. Ясенев 141
МОНІТОРИНГ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНІМИ СУПУТНИКАМИ СЕРІЇ «СІЧ -1» І «СІЧ -2» PDF
Н.Ю. Колода, Д.І. Мигович 142
ПРО ПОХОДЖЕННЯ РЕТРОГРАДНИХ СУПУТНИКІВ ПЛАНЕТ PDF
К.О. Радченко 143

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРІЯ

ОКИСНЕННЯ 1,1,2-ТРИХЛОРЕТАНУ НА ГЕТЕРОГЕННОМУ КАТАЛІЗАТОРІ PDF
С.В. Атанасов, Т.А. Гаєвська 144
СИНТЕЗ ХЕЛАТНОГО КОМПЛЕКСУ - АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ ОКСИВАНАДІЮ (IV) PDF
Є.В. Баглєй, Г.В. Федорів 145
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАМ МЕТОДОМ РІТВЕЛЬДА PDF
М.В. Завадська 146
ІЗОМЕРИЗАЦІЯ Н-ПЕНТАНУ НА СУЛЬФАТОВАНИХ ЦИРКОНІЄВИХ КАТАЛІЗАТОРАХ PDF
О.О. Міщенко, К.В. Бзенко 147
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНА ТРАНСЕСТЕРЕФІКАЦІЯ ЕСТЕРІВ КИСЛОТ СПИРТАМИ PDF
І.В. Ольшевський, Ю.С. Бодачівський 148
СТРУКТУРУВАННЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІВШІЛАЦЕТАТУ ЖЕЛАТИНОМ PDF
Л.О. Смашнюк 149
АДСОРБЦІЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПИРТІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВУГІЛЬНИМИ СОРБЕНТАМИ PDF
В.В. Струнгар 150
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛІЗАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ РИФОРМІНГУ ГЕПТАНУ PDF
А.А. Павлюченко, А.О. Василенко 151

КАДАСТР ТА ІНФОРМАТИКА

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ СИСТЕМ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНІ АЕРОПОРТУ PDF
І.М. Капеліста, В.В. Долинний 152
ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
М.Е. Балицька, Т.Е. Балицька 153
ВІДПОВІДНІСТЬ КАДАСТРОВО-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ СТАНДАРТАМ АНАЛОГІЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄС PDF
Я.В. Бурдільна, М.В. Пісьменна 154
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ PDF
Т.О. Бегаль, Т.В. Довгань 155
МОЖЛИВОСТІ ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ НА БАЗІ ГІС PDF
М.М. Касім, С.О. Ясенев 156
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ PDF
А.В. Ренкас 157
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
С.В. Доценко, А.І. Мулик 158
ОНОВЛЕННЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ PDF
І.О. Гордєєва 159
ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ PDF
В.В. Бабій 160

БІОТЕХНОЛОГІЯ

ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТАВОСТЕЙ АМІЛАЗИ ASPERGILLUS FLAVUS VAR. ORYZAE 80428 PDF
К.В. Авдіюк 161
ПРОЯВ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЧАЮ НА ГРАМ-ПОЗИТИВНІ ТА ГРАМ-НЕГАТИВНІ МІКРООРГАНІЗМИ PDF
О.О. Беденко, О.Ю. Гришненко, С.М. Дика, Д.В. Дубовий 162
ЗАСТОСУВАННЯ ЦІАНОБАКТЕРІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ PDF
О.В. Горлінський 163
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ а -L-РАМНОЗИДАЗИ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS PDF
О.В. Гудзенко 164
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS З ЕЛАСТОЛІТИЧНОЮ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЮ ДІЄЮ PDF
Н.А. Нідялкова 165
ВПЛИВ ВОДНО - СОЛЬОВОЇ ВИТЯЖКИ ІЗ КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ (TARAXACUM OFFICINALE) НА КИСЕНЬГЕНЕРУЮЧУ АКТИВНІСТЬ ФАГОЦИТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВМІСТУ В НЬОМУ Zn ТА Cu PDF
К.А. Салашна, Л.І. Парубець 166
СУЧАСНІ МЕТОДИ БІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ PDF
О.П. Рябоненко 167
ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІНШИХ КОРИСНИХ ПРОДУКТІВ ПРИ АНАЕРОБНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦЕЛЮЛОЗНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ PDF
К.М. Яблонська 168

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ХІМОТОЛОГІЯ

РОЗРАХУНОК РИЗИКУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ВПЛИВУ АВІАПІДПРИЄМСТВ PDF
А.К. Антропченко 169
ОЦІНКА ПЕРЕХОДУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ГРУНТУ В РОСЛИНИ НА ТЕРИТОРІЯ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВІАЩДПРИЄМСТВ PDF
О.В. Лапань 170
РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ БІОРЕМЕДІАЦІЇ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ PDF
А.Л. Лещинська 171
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСАДОК НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Л.М. Ріпна, М.С. Безовська 172
МЕТОДЫ НАКОПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТРАНСПОРТА PDF
М.Л. Сорока 173
ВЛИЯНИЕ РАПСМЕТИЛОВОГО ЭФИРА НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ PDF
М.В. Струбицкий, М.Ю. Мручок 174
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАПОБВГАННЯ ВТРАТАМ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ НА ОБЄКТАХ СИСТЕМИ НАФТОПРОДУКТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Є.М. Сіроштан, Н.А. Продченко 175
ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ PDF
Ю.С. Макаренко, О.І. Драч 176

ДІАГНОСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ НА ОСНОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ PDF
О.Т. Бем 177
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР PDF
Д.М. Душенко 178
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗАТУХАННЯ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА PDF
Н.А. Іванченко, І.О. Кукулевський 179
ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРЕЦИЗІЙНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРЕЦИЗІЙНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
Т.В. Колосова, Н.О. Лисуненко 180
ВБУДОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ В МОБІЛЬНИХ РОБОТАХ PDF
Є.О. Куліш 181
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ИМПЕДАНСНОМ КОНТРОЛЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
О.О. Прикладовський 182
ІНТЕРПОЛЯЦІЯ КУТОВИХ ДАНИХ І ЇХ ЗГЛАДЖУВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB PDF
А.А. Рижкова, Г.В. Лозинська 183
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРА ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ВИМІРЮВАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
В.Л. Стах 184
АПРОКСИМАЦІЯ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ИНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ІМПЕДАНСНОМУ КОНТРОЛІ PDF
С.Р. Сунетчієва 185
МЕТОД ПОБУДОВИ КАРТ ШУХАРТА ПРИ НЕГАУСІВСЬКОМУ РОЗПОДІЛІ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСІВ PDF
О.В. Ткачук 186
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БЕЗКОНТАКТНИМ МЕТОДОМ PDF
К.В. Шевчук 187

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

УПРВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
К.С. Бабіч, С.М. Гайсан 188
ВИКОРИСТАННЯ QR - ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСНЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
К.А. Вадясов 189
ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ PDF
Б.В. Волобуев, В.И. Черныш 190
ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК З МАГНІТНОЮ СМУГОЮ PDF
Н.В. Захарчук, В.С. Бубенкова 191
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЗА УМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ДІЛОВОДСТВА PDF
С.С. Кривша 192
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ОСОБИСТИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА ШЛЯХОМ НАДІЙНОГО ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О.І. Кульбачинський 193
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Н.М. Лобанчикова 194
ЗАГРОЗИ ТА СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ PDF
Ю.О. Максімов 195
АТАКИ НА РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ PDF
В.А. Марченко 196
МЕТОДИ ЗАХОПЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ PDF
О.З Пасько 197
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛІТАКА PDF
П.М. Ратушний, Р.М. Лелюх 198
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОМПРЕСІЇ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
М.О Рябий 199
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
А.С. Супрунов 200
ЗАХИЩЕНІСТЬ БАНКОМАТУ ТА ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ВІД ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МАГНІТНОЇ СМУГИ PDF
О.О. Туз 201
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ PDF
І.В. Урсуленко 202
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ КОМПАНІЙ PDF
В.І. Черниш, Б.В. Волобуєв 203

ПРИКЛАДНІ ФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕНЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА РІЗНОГО РОЗМІРУ З ЕУКАРІОТИЧНИМИ КЛІТИНАМИ PDF
Ю.В. Аркуш, М.С. Дорошенко 204
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВНТ У ПОЛІТЕТРОФТОРЕТИЛЕНІ PDF
Ю.Ф. Бозбєй, Г.Ю. Михайлова 205
АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОСТОРОВОГО СТРУМУ ПОБЛИЗУ ПЛОСКОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ СИЛЬНОМУ СКІН-ЕФЕКТІ PDF
Д.І. Власов 206
ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР SiO2-Si ІМПЛАНТОВАНИХ Eu PDF
А.С. Гірьов 207
САМООРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ МАРТЕНСИТУ Ni-Mn-Ga PDF
П.К. Горбач 208
ЛОКАЛІЗОВАНІ СТАНИ В НЕЛІНІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ПЛОСКИМ ДЕФЕКТНИМ ШАРОМ, ЯКИЙ МАЄ НЕЛІНІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
П.П. Довгополий 209
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНІХ БІОЛОГІЧНИХ НАНОСИСТЕМ ОКА PDF
А.О. Запорожець, О.Г. Замурняк 210
ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ С ОТТАЛКИВАНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ТОЧЕЧНОГО ДЕФЕКТА PDF
А.С. Кизуб 211
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОТРУБОК PDF
В.Ю. Московка, Г.Ю. Михайлова 212
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗАЛІЗІ ТА СТАЛІ ПРИ ШВИДКІСНОМУ ЕЛЕКТРОНАГРІВАННІ PDF
І.П. Нестеренко 213
REGRESSION FORECASTING OF THE PLANETARY GEOMAGNETIC INDEX KP PDF
A.Yu. Polonska 214
ВПЛИВ РОЗМІРУ ЗЕРНА НА ПАРАМЕТРИ ЗМІЦНЕННЯ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ РЕКРИСТАЛІЗОВАНОГО МАЛОЛІГОВАНОГО СПЛАВУ МОЛІБДЕН PDF
Л.П. Сайко 215
ВПЛИВ ДОМІШКИ ГЕРМАНІЮ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ PDF
Т.В. Слусар 216
ВПЛИВ ГЕТЕРОГЕННОСТІ КРИСТАЛІВ БЕРИЛУ НА ЇХ ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
С.В. Хомук 217
ФОРМУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР НА ГОЛОГРАФІЧНИХ ФОТОПОЛІМЕРАХ PDF
В.Л. Чичеріна 218

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ

НАБЛЮДАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ БПЛА PDF
А.Ю. Гончар 219
РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛІ PDF
О.В. Демчик 220
THE GROUND EFFECT VEHICLE(GEV) PDF
M.S. Krasnov 221
ОПТИЧНА КУРСОВА СИСТЕМА МОБІЛЬНОГО РОБОТА PDF
А.В. Назаренко, М.П. Мар’ясов 222
ALGORITHM OF INS CORRECTION ON THE BASE OF RANGE INFORMATION PDF
N.P. Rybak, I.V. Seden 223
AUTOMATIC CONTROL OF SOLAR BATTERIES PANELS PDF
V.S. Stemkivsky 224
ІНЕРЦІАЛЬНО-МАГНІТОМЕТРИЧНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ PDF
В.О. Чугай 225
SIMULATION ON-BOARD RADIO LOCATION SYSTEM (BRLS) PDF
P.P. Shapovalov 226
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇЙ УПРАВЛІННЯ БПЛА PDF
О.Г. Яременко 227

РАДІОЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЦИНІ PDF
О.М. Парфенюк 228
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ FEKO PDF
О.А. Щербина, В.О. Литвиненко 229

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ, ЕНЕРГЕТИЦІ І СВІТЛОТЕХНІЦІ

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗИМОВОГО САДУ PDF
Е.В. Вірко, М.С. Гончаренко 230
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДІВ PDF
А.Б. Зюзіна-Зінченко, Є.В. Ковальський 231
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ. МИРОВОЙ ОПЫТ PDF
Д.В. Косовцова 232
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ПРИЛАДУ В СЕРЕДОВИЩІ MATHEMATICA PDF
Н.І. Кулик 233
АНАЛІЗ ОСВІТЛЕННЯ МІСТА В НІЧНИЙ ЧАС PDF
О.О. Шамро, А.М. Недільченко 234

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ДІОДІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЙМАЧІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ У ЛАЗЕРНІЙ АНЕМОМЕТРІЇ PDF
В.М. Дивнич 235
ПЕРВИННА ОБРОБКА СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ PDF
А. Грінчук 236
МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІКИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З ВИКОРИСТАННЯМ DATCOM PDF
Т.С. Карпенко, І.Р. Кваша 237
НОВІТНІ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТОХАСТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛ ЯКОСТІ ЗАЗНАЧЕНОЇ СИСТЕМИ PDF
М.О. Лаванова 238
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСТЕРІГАЧА PDF
Н.Д. Ситниченко 239
NEAR REAL-TIME AIRCRAFT FLIGHT PLAN ENTRY TO THE INDICATOR OF NAVIGATION LANDING COMPLEX PDF
T.S. Fialkina, D.S. Khomenko 240
AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM DATA REPRESENTATION ON THE NAVIGATION-LANDING SYSTEM DISPLAY PDF
T.S. Fialkina, D.S. Khomenko 241

БЕЗПЕКА АВІАЦІЇ

INTEGRATION AS A DRIVING FORCE OF INTERNATIONAL ECONOMY PDF
K.S. Dolgova 242
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPING OF THE AIR PASSENGER CARRIER MARKET IN UKRAINE PDF
D.O. Sutulynska 243
CYBER TERRORISM IN AVIATION PDF
E.V. Marchuk 244
PROFILING IN AVIATION SERVICES ENTERPRISE PDF
O.V. Soroka 245

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕ 802.11 PDF
Ю.В. Бондаренко 246
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОМП’ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАТРИМОК ПЕРЕДАЧІ КЕРУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
В.В. Лукашенко, М.В. Горощенко 247
ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ KERBEROS ДЛЯ АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ПІД ЧАС РОБОТИ З РЕСУРСАМИ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
П.В. Луцько 248
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЧЕРГ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (РОС) НА БАЗІ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
К.А. Мацуєва 249
МЕТОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ КОГЕРЕНТНОСТИ В ЗАДАЧЕ ПОИСКА УТЕЧЕК ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ PDF
А.В. Пономаренко 250
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТЬЮ PDF
А.С. Савченко 251

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

ПРОФІЛЮВАННЯ ОБТІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРБУЛЕНТНИМ ПРИМЕЖОВИМ ШАРОМ PDF
В.В. Кравченко 252
МОДЕЛЮВАННЯ ОБТІКАННЯ РЕЛЬЄФУ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ PDF
С.О. Шевченко 253

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТРЬОХВИМІРНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
А. Войцехівський 254
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТА PDF
А.С. Гинкул 255
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ДРАЙВЕРОВ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЕМЕЙСТВА WINDOWS PDF
О.Ю. Гриценко 256
ПЕРСПЕКТИВЫ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛОВ PDF
Б. Скочинский 257
КОМЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О. Семко 258
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ PDF
І. С. Шаповал 259

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ „СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ” PDF
І.А. Гніденко 260
ВІРТУАЛЬНА ОСВІТА PDF
Н.В. Головня 261
ГОЛОГРАФІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ТИП ЗАХИСТУ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ю.В. Коваль 262
3D-ДРУК – ВИРОБНИЧА РЕВОЛЮЦІЯ PDF
Д.Ю. Краснопівцева 263
ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА PDF
Г.В. Легка 264
СПІВВІДНОШЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ І ДИДАКТИЧНОЇ СКЛАДОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ PDF
В.О. Ругайн 265
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ WEB-ЗАСТОСУВАНЬ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
Д.О. Богомолов 266

МАТЕМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

TURBULENT NEAR-WALL FLOW CONTROL BASED ON MICRO-ELECTRO-MECHANICAL-SYSTEMS PDF
O.V. Samusenko 267
ON SOME PROBLEMS OF MATHCAD AND MATLAB APPLICATION TO TRIGONOMETRIC EQUATIONS SOLVING PDF
R.I. Kushchey 268
ROCKET LAUNCH FROM THE BOARD OF AIRPLANE PDF
I.A. Makarov 269
METHOD OF DETECTION EXTERNAL INTRUSIONS TO THE LAN PDF
R. Miatovych 270
FAST SYNTHESIS OF DYNAMIC COLOUR TEXTURES PDF
V.V. Myrza 271
MONITORING OF NETWORK ACTIVITY OF PERSONAL COMPUTERS ON THE BASIS OF AGENT TECHNOLOGY PDF
O.K. Myronenko 272
ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE WIRELESS SENSOR NETWORKS PDF
O.V. Zaritskyi 273

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТРУКТОРА ІМІТАТОРІВ ШУМУ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
А.Л. Бикадоров 274
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗЕЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Г.Я. Голобородько 275
ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ, ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ РНР-КОДУ PDF
В.В. Григоришин 276
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ PDF
Е.А. Гриненко 277
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПТУ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Д.А. Долотов 278
МЕТОД ТА ЗАСІБ ДОМЕННОГО АНАЛІЗУ PDF
В. Дудник 279
RESEARCH MECHANISMS OF SOFTWARE’S INTERFACES VISUAL COGNITION PDF
M. Matiyuk 280
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОСТІ БРАУЗЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
М.В. Свинцицька 281
ОНТОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ І КОМУНІКАЦІЙ PDF
Н.М. Сидорова 282
THE METHOD OF VISUALIZATION PROCESSES OF SUBJECT DOMAIN PDF
O.V. Chebanyuk 283
COLUMN-ORIENTED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS PDF
l.O. Shevchenko 284
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНАСЛЕДОВАННЫХ DLL БИБИЛИОТЕК СРЕДСТВАМИ МЕЖПЛАТФОРМЕННЫХ ВЫЗОВОВ PDF
С.В. Штефюк 285

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН

СПЕЦИФІКА ДИЗАЙНУ МЕБЛІВ ЕКО-ОФІСУ PDF
М.С. Бовкун 286
РОБОТА КИЇВСЬКИХ ГАЛЕРЕЙ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ З ДИЗАЙНУ PDF
А.І. Брижак 287
ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА ВІЗАНТІЇ PDF
С.Б. Гупаловська 288
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ. ПОРТАТИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ БУДИНОК PDF
І.В. Джереловська 289
АНАЛІЗ ДИЗАЙНУ САЛОНУ ЛІТАКІВ ТУРИСТИЧНИХ І БІЗНЕС ЧАРТЕРНИХ РЕЙСІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ УРІЗНОМАНІТНЕННЯ PDF
В.Г. Жирякова 290
ЕКОДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ PDF
І.С. Захарова 291
ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ АЕРОВОКЗАЛІВ PDF
В.А. Зеленкова 292
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ В СТИЛІ ФУНКЦІОНАЛІЗМ ТА СУЧАСНІ СТИЛІЗАЦІЇ PDF
Ю.В. Король 293
РОЛЬ КОЛІРНИХ АСОЦІАЦІЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ PDF
К.О. Козійчук 294
УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРДИЗМ ОЛЕКСАНДРА БОГОМАЗОВА PDF
В.Ю. Косаченко 295
ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕКСИКАНСЬКОГО СТИЛЮ У ДИЗАЙНІ ПРИМІЩЕНЬ АЕРОПОРТІВ PDF
М.С. Мартинюк 296
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ ЗНІМАЛЬНОГО ПАВІЛЬЙОНУ КІНОСТУДІЇ PDF
О.Я. Мацейко 297
ВИНЕКНЕННЯ ФЛЮРОАРТУ: ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ю.О. Оксенюк 298
ВЕРТИКАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА PDF
Н.М. Ревва 299
ВІКТОРІАНСЬКИЙ СТИЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ PDF
А.Г. Соломенко 300
ВИКОРИСТАННЯ ЕКО-ДИЗАЙНУ У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ PDF
Ю.А. Чередниченко 301
РОЛЬ ДИЗАЙНУ В СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
К.В. Шабуневич 302
РОЛЬ ПІНЧУК-АРТ-ЦЕНТРУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА PDF
О.Ю.  Шиманська 303
ВПЛИВ СПЕЦИФІКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОБОТУ ФОТОСТУДІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБРАЗНЕ ВИРІШЕННЯ ЇЇ ІНТЕР’ЄРІВ PDF
І.В. Шинкарчук 304
ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ РЕДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ PDF
Д.О. Штика 305

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЯХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО АЕРОПОРТІВ PDF
Н.Ю. Авдєєва 306
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ, ЩО РОЗВИНУЛИСЬ НА БАЗІ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Д.М. Ільченко 307
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ PDF
О. Копитько 308
ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ РЕЛАКСАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ PDF
І.А. Лисюк 309
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР» PDF
М.В. Риболов 310
КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КИЇВСЬКИХ ОСТРОВІВ PDF
М.С. Творогова 311
ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ Й БУДІВНИЦТВА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Є.А. Толоконнікова 312
ПРОБЛЕМИ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ МІСТІ НА ПРИКЛАДІ ВУЛИЦЬ М. КИЄВА. PDF
Г.Л. Ячник 313

МІСЬКЕ, ПРОМИСЛОВЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО

КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О.А. Луцик 314
СУЧАСНІ БУДІВЛІ МІНІФЕРМ З РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Т.О. Петрова 315
ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ В РОЗРАХУНКАХ ЖОРСТКИХ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ PDF
Г.В. Мединська, О.В. Родченко 316
ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО ВАРІАНТА БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ PDF
І.Л. Рябуха 317
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД ДІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ PDF
Я.В. Башинський, Н.О. Костира 318
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ШТУЧНИХ ПОКРИТТІВ АЕРОДРОМІВ PDF
О.І. Товстопят 319
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ АЕРОПОРТИ СВІТУ PDF
О.П. Швед 320
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ У СКЛАДЕНИХ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ (ВИПАДОК І) PDF
І.А. Яковенко, А.О. Баранецький 321
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕХНО НІКОЛЬ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МОСТОВОГО ПОЛОТНА PDF
Н.В. Бондаренко, О.М. Головченко, М.К. Родюк 322
СУЧАСНІ КІЛЬЦЕВІ ПЕРЕТИНИ PDF
Д.Б. Васюкович 323
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО РУХУ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ СИСТЕМИ МІСТА PDF
А.О. Прозоровська 324
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ У СКЛАДЕНИХ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ (ВИПАДОК ІI) PDF
І.А. Яковенко, А.О. Роман 325
ТЕХНІЧНИЙ СТАН ДАМБИ КИЇВСЬКОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
А.Є. Рісухіна 326
КОНЦЕПЦІЯ УЩІЛЬНЕННЯ СФОРМОВАНОЇ МІСЬКОЇ ТКАНИНИ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ В МІСТІ КИЄВІ (РОЗА ВУЛИЦЬ САКСАГАНСЬКОГО, ЖИЛЯНСЬКОЇ, ПАНЬКІВСЬКОЇ) PDF
Є.О. Запунна 327

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БОЙОВИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ І ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
К.Є. Кобилянський 328
АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАПРЯМКІВ РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
А.О. Фінько 329
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕБАЗУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ЧАСТИН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ МОБІЛЬНОСТІ PDF
В.А. Заглинський 330
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ОБ’ЄМНО ДЕТОНУЮЧОЇ ДІЇ PDF
М.А. Коломієць 331
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛОПОМІТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
А.М. Коваленко 332
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
О.М. Рудий 333
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ДЛЯ ЛІТАКІВ-ВИНИЩУВАЧІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Т.І. Сидоренко, А.Ю. Чередниченко 334
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
С.О. Бесараб, Н.В. Добровольська 335
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ PDF
О.М. Мірошніченко 336
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ В АВІАЦІЙНИХ БРИГАДАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ PDF
А.С. Прядкін, С.І. Кошевий 337
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ США У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ З МЕТОЮ РОЗВІДКИ PDF
О.К. Лигін 338
РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ УРАЖАЮЧИЙ УДАР – ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ PDF
К.С. Семак, О.Ю. Ільченко 339

ВІЙСЬКОВА ХІММОТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИСАДОК В ПАЛИВАХ ДЛЯ РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ PDF
М.Д. Біденко 340
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ PDF
Д.Д. Грищак 341
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛИВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИДАЛЕННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ PDF
О.М. Давиденко 342
ХІММОТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПАЛИВА НА ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ PDF
А.В. Іванченко 343
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
П.В. Польський, Б.С. Бацман 344
АНАЛІЗ ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
А.Ю. Хайнак 345

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

НАПРЯМКИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М.О. Величко, А.І. Кривонос 346
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ АЕРОДРОМНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ США ТА УКРАЇНИ PDF
М.В. Гурбич, А.С. Матвієнко 347
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ШВИДКІСНОЇ СПОЛУЧНОЇ РУЛІЖНОЇ ДОРІЖКИ PDF
Ю.Д. Парфенюк, І.А. Палеха 348
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРИ МОДЕЛЮВАННІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Д.Ю. Салогуб 349
КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Д.А. Сможаник 350
НОВІТНІ ТЕХОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ PDF
В.В. Юрчук 351

ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИКИ РОДІВ ВІЙСЬК ТА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ

НАСТУП МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ ТА РОЛЬ АВІАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ Й ВЕДЕННІ НАСТУПУ PDF
М.М. Аненко 352
СУЧАСНІ ПОВІТРЯНІ ЗАСОБИ РОЗВІДКИ, ЇХ ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
В.О. Домашенко 353
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИНИЩУВАЧІВ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВИНИЩУВАЧ СУ-47 «БЕРКУТ» PDF
В.А. Кірсанов 354
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТУРМОВОЇ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
С.В. Кутняк 355
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОСТАТІВ В АВІАЦІЇ PDF
О.В.  Мироненко 356
ЗАСТОСУВАННЯ УДАРНОЇ АВІАЦІЇ США ЗА ДОСВІДОМ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН В ІРАКУ   PDF
О.О. Прикладовський 357
ОФІЦЕРСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ, ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ АРМІЇ PDF
С.В. Рибцов 358
БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
В.А. Рудень 359

АВІАЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АНАЛІЗ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
А.В. Бєлан 360
МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ АВІАЦІЙНИХ ВАНТАЖІВ У СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ PDF
В.Ю. Гирич 361
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД – ЯК ЗАСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПИТУ НА АГРОАВІАЦІЙНІ РОБОТИ PDF
І.М. Герасименко, М.В. Костюк 362
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАКІВ ЗАРАДИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Г.Ю. Кандиба 363
АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ РОБОТИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
С.В. Пронь, В.І. Камінська 364
СИНЕРГІЯ СТВОРЕННЯ АВІАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АЛЬЯНСУ АВІАКОМПАНІЙ PDF
Л.О. Сулима 365
MAJOR FEATURES OF CURRENT UKRAINIAN AVIATION MARKET PDF
T.O. Manziuk 366
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF FREIGHT AIRCRAFT FLEET PDF
Ju. I. Tarasenko 367

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

ВИГОДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ВІД ВСТУПУ В СОТ PDF
І.В. Басенко, Ю.В. Геращенко 368
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) У 2012-2014 РОКАХ PDF
М.В. Босоногова, І.М. Яровий 369
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ PDF
К.М. Бондар 370
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ АВІАБУДУВАННЯ PDF
І.О. Геєць 371
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Н.М. Демида 372
СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ АВІАПІДПРИЄМСТВ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.О. Дяченко 373
АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
І.В. Жудова 374
ФОРМУВАННЯ РИНКУ АВІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Н.М. Задерака 375
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЇЇ ЗРОСТАННЯ НА ПІДПРИЄМТВАХ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
І.І. Ільчук, І.М. Яровий 376
АДАПТАЦІЯ ДО ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О.М. Крапко 377
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ PDF
В.В. Кулаженко 378
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
А.А. Курінна 379
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ СОТ PDF
А.С. Ложачевська 380
МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АВІАКОМПАНІЇ PDF
О.В. Марусич 381
АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
О.Г. Михайлова 382
РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА ІНСТИТУЦІЯ PDF
І.Г. Михальченко 383
СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НЕАВІАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Н.В. Ратушна 384
ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ АЕРОПОРТІВ В УМОВАХ ПОСТУПОВОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПОПИТУ НА АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ PDF
К.В. Сидоренко 385
КОРИСНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АВІАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СУПРОВОДЖУЮЧИХ ПОСЛУГ PDF
Г.О. Скуз 386
ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ З ВРАХУВАННЯМ МАРКЕТИНГ-МІКСУ PDF
М.Ю. Туровська, І.М. Яровий 387
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В.О. Яцюрук 388

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛОГІСТИКА

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
І.М. Андрійчук 389
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ WMS-СИСТЕМ В УКРАЇНІ PDF
Є.Г Лисов, А.А Вербова 390
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
А.А Ємельянова 391
ИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ BSC ПРИ ОЦІНЮВАННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ CRM PDF
О.О Ляшенко, О.Ю. Кузнець 392
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Я.Ю Сокольвак 393
ЛОГІСТИЧНІ БАР'ЄРИ В МИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І.В. Чуба 394

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
О.Г. Балика 395
ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ PDF
С.В. Вознюк, І.В. Когут 396
ПРОЕКТНА КОНЦЕПЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С.В. Євтушенко 397
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КАНАЛУ PDF
П.І. Кужеєв 398
МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.В. Мамрега, Т.В. Лебідь 399
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ PDF
О.З. Сорочак, Р.В. Олійник 400
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМИ ФРАНЦИИ PDF
C.Ю. Чередниченко 401
РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ ПРОЕКТУ PDF
А.М. Чередніченко, Т.В. Романів 402
РОЛЬ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
І.М. Якубенко 403

ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ПРАВОВИЙ ВИМІР В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ PDF
Т.С. Журавель 404
ПРАВОВІ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ КВЕБЕК І АМЕРИКАНСЬКОГО ШТАТУ ЛУЇЗІАНА PDF
А.О. Кочнєва 405
ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ В РАДЯНСЬКІЙ ДОКТРИНІ PDF
В.Ю. Макаренко 406
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ PDF
К.Л. Сірук 407
ВПЛИВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАКОМПАНІЙ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
М.В. Юрченко 408

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВОТВОРЕННЯ

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СУБ`ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ» ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСОМ І КОНКУРЕНТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Е.І. Анцут 409
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ТУРИЗМІ PDF
Ю.М. Белуга 410
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПАДКОЄМЦЯ УЧАСНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА PDF
А.О. Гелич 411
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Г.В. Омельченко 413
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ ПОВІТРЯНОГО ЧАРТЕРУ PDF
Л.І. Поліщук 414
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ АКТІВ У РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PDF
Я.В. Горбатюк 412
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
О.О. Старицька 415
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
Н.В. Троцюк 416
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ PDF
Ю.О. Цвіліховська 417
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОВІТРЯНОГО ЧАРТЕРУ PDF
О.О. Чемериська 418

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ)

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТАВИ В ЧИННОМУ ПРОЕКТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
В.В. Данилевич 419
РОЛЬ І МІСЦЕ КОДЕКСУ КОСМОНАВТІВ У РЕГУЛЮВАННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІЖНАРОДНОЇ КОСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
А.А. Жилкова 420
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОСМІЧНОМУ ПРАВІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВО PDF
С.П. Іванюк 421
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В.П. Коваленко 422
КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
А.О. Кочнєва 423
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ АДВОКАТІВ PDF
О.А. Маковецька 424
КОСМІЧНЕ СМІТТЯ – ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ PDF
Ю.М. Ніколаєць 425
ПІДПИСКА ПРО НЕВИЇЗД ЗА ПРОЕКТОМ НОВОГО КПК УКРАЇНИ PDF
К.С. Остапенко 426
РОЛЬ НОТАРІУСА В ОФОРМЛЕННІ УГОД З НЕРУХОМІСТЮ В ІСПАНІЇ PDF
Ю.А. Філіппова 427
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ ЗАКОНОДАВСТВ PDF
К.О. Шевчук 428
КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
К.В. Чепелева 429

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ PDF
А.С. Вареник 430
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Г.Ю. Корнієнко 431
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
З.І. Гала 432
НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ PDF
Г.І. Писаренко 433
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
К.А. Ричка 434
КЛАСТЕРНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
В.В. Черних 435
CRITERIA OF SYSTEMATIZATION FOR THE THEORIES OF FINANCIAL GLOBALIZATION PDF
O. Petrenko 436
ФІНАНСОВА КРИЗА ГРЕЦІЇ – ПЕРШІ КРОКИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЄС PDF
Т.В. Камiнська 437
НОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА НАТО PDF
В.В. Михайлишин 438

ЖУРНАЛІСТИКА

ВЖИВАННЯ ПЕРИФРАЗІВ У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ PDF
А.В. Двигон 439
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ УМОВИ ТА ЧАСУ В СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ PDF
І.О. Завоюра 440
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЗАГОЛОВКАХ ЗМІ PDF
Г.С. Іванова 441
ГОНЗО-ЖУРНАЛІСТИКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Д.Д. Калашникова 442
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ЗАГОЛОВКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ PDF
І.А. Костюк 443
РАЙОННА ГАЗЕТА СЬОГОДНІ PDF
С. Кравченко 444
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ FASHION-ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК РІЗНОВИДУ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Кривенчук 445
РЕКЛАМА ГАЗЕТ: ЩОДЕННО ВИКЛИКАТИ БАЖАННЯ ЧИТАТИ PDF
М.А. Малов 446
ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
О.В. Мельник 447
ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВАЖАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ «НОВОГО КАНАЛУ», «СТБ», «ICTV», « ІНТЕР» ТА «1+1») PDF
Ю.Б. Мерзлюк 448
ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗМІ PDF
Ю.В. Павленко 449
МІСЦЕ РЕКЛАМИ У СУЧАСНИХ ЗМІ PDF
М.В. Пастухова 450
БЛОГОСФЕРА ЯК НОВИЙ ЕТАП У ФОРМУВАННІ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
А.Ю. Потьомкіна 451
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АФОРИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ) PDF
А.О. Тіщенко 452

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Г.В. Грушова 453
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
О.Е. Каркін 454
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІЗУ «РИМСЬКОГО КЛУБУ» PDF
О.М. Маєвська 455
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОГОВОРІВ СОІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ДОСВІД США) PDF
К.М. Недбайло 456
ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОЇ НЕРІВНОСТІ PDF
Н.П. Нідзельська 457
РОЛЬ ТА МІСЦЕ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ» АГРЕСІЇ В СУЧАСНИХ КОНФЛІКТАХ PDF
А.О. Семенюк 458
ПРОБЛЕМА ДЕЛІМІТАЦІЇ МОРСЬКИХ КОРДОНІВ МІЖ РУМУНІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ PDF
Ю.В. Стельмах 459

ТУРИЗМ

ДИНАМІКА СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
К.С. Берідзе 460
ТУРИСТИЧНІ АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІЖ МЕКСИКОЮ ТА США PDF
М.В. Лопата 461
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ:СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
В.М. Печковська 462
РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У ТУРИЗМІ PDF
Н.В. Чернишова 463
ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ГОТЕЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ Євро2012 PDF
О.М. Ганжа, О.Р. Материнська 464