Політ. Сучасні проблеми науки

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених. Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

 


ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ

УДК 001:378-057.87(063)

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених.

Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

 Мова видання: українська, російська, англійська.

 Рік заснування:2001

 Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Кулик Микола Сергійович – ректор Національного авіаційного університету, д-р техн.наук, професор; заслужений діяч науки і техніки України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович – проректор з наукової роботи, д-р техн.наук, професор; заслужений діяч науки і техніки України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Відповідальний секретар: Геращенко Л.В.– завідувач сектора організації науково-дослідної діяльності молодих учених і студентів

 Члени редколегії: Шмаров В.М., д-р техн.наук, проф., Гудманян А.Г., д-р філол.наук, проф., Матвєєв В.В., канд.екон.наук, проф., Фоменко А.М., канд.філос.наук, доц., Азарсков В.М., д-р техн.наук, проф., Литвиненко О.Є., д-р техн.наук, проф., Сидоров М.О., д-р техн.наук, проф., Філоненко С.Ф., д-р техн.наук, с.н.с., проф., Сопілко І.М., канд.юрид.наук, доц., Васильєв В.М., д-р техн.наук, проф., Запорожець О.І., д-р техн.наук, проф., Чемакіна О.В., канд. архітектури, доц., Суслова Г.А., проф. НАУ; Водчиць О.Г., канд.техн.наук, доц., полковник.

Контактна інформація:  Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1, Корп. № 1, ауд. 1.329, Київ, Україна, 03680 Тел.: (044) 406-76-03

E-mail: polit@nau.edu.ua