ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД У СИСТЕМІ MATLAB

В.В. Комаров, М.І. Кисляк

Анотація


 Робочі лопатки відносяться до тих основних деталей ГТД, що визначають його надійність і ресурс. Проектування робочих лопаток є актуальною практичною задачею, вирішення якої полягає в одночасному задоволенні багатьох різнорідних умов з урахуванням усіх діючих факторів. Для аналізу впливу основних діючих факторів на статичну і динамічну міцність лопаток ГТД на стадії проектування застосовують програмні комплекси для математичного моделювання.

Посилання


Ананьев И.В. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем, ОГИЗ, 1946.

Левин А.В. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровык турбин, - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1981. - 710 с., ил.

Динамика авиационнык газотурбинных двигателей / Под ред.. д-ра техн. наук, проф. И.А. Биргера, д-ра техн. наук, проф.Б.Ф. Шорра. - М.: Машиностроение, 1981, 232 с., ил.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.