РОБАСТНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНОГО СИГНАЛУ В НЕГАУСІВСЬКОМУ ШУМІ

Р.В. Урбан

Анотація


 У процесі проектування різноманітної радіотехнічної апаратури виявлення сигналів ставляться вимоги до її стабільного функціонування в широкому розмаїтті завад. Тобто не можна обмежитись якоюсь однією параметричною моделлю розподілу суміші сигналів і завад. Для розв'язання цієї задачі потрібно знайти такі статистичні процедури, які можна було б застосовувати для широкого класу розподілів. Такі процедури називаються вільними від розподілів, оскільки їх застосування не залежить від форми вихідних розподілів [1].

Посилання


Прокопенко І.Г. Статистична обробка сигналів: навч. посіб. - К.: НАУ, 2011.

Дейвид Г. Порядковые статистики. - М.: Наука, 1979. - 336 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.