АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ МАСЛОСИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА

В.В. Лефтор

Анотація


 MaraocncTeMa cynacHoi crnioBoi ycTaHoBKH (СУ) з o'Hiero з найважливіших фyнкцioнaльниx c№TeM ,щo забезпечує po6oTy ra3oTyp6iHHoro двигуна (ГТД) на Bcix мoжливиx peжимax. Пoгipшeння функцій мacлocиcтeми ГТД мoжe 6ути викликане як nponBoM KoHcTpyKraBHo виpoбничиx нeдoлiкiв, так i впливoм piзнoмaнiтниx eкcплyaтaцiйниx фaктopiв, щo, зaгaлoм пpизвoдить 'o Bi'MoB a6o пoшкoджeнь aгpeгaтiв cиcтeми зoкpeмa та дви^на в цiлoмy, a oтжe зниження piвня 6єзпєки пoльoтy пoвiтpянoгo cyднa.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125