ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ а -L-РАМНОЗИДАЗИ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS

О.В. Гудзенко

Анотація


 Останнім часом ферменти мікробного походження набувають все більшого значення в різних областях промисловості: харчовій, фармацевтичній та хімічній. Особливий інтерес у дослідників викликають глікозидази, ферменти класу гідролаз (О-глікозид-гідролази), які здатні каталізувати гідроліз О-глікозидних зв'язків у глікозидах, оліго-, полісахаридах, гліколіпідах та інших глікокон'югатах. Одним з таких ензимів є а-Ь-рамнозидаза (a-L-рамнозид-рамногідролаза - К.Ф. 3.2.1.40), яка гідролітично відщеплює кінцеві невідновлені а-1,2, а-1,4 і а-1,6 зв'язані залишки L-рамнози в природних продуктах, таких як нарингін, рутин, кверцитрин, гесперидин та інших рамнозовмістних глікозидах. Здатність продукувати а-Ь-рамнозидази зустрічається серед мікроорганізмів різних таксономічних груп - бактерій, мікроміцетів, але відомий лише один дріжджовий продуцент цього ензиму - Pichia angusta Х349. На відміну від більшості а -Ь-рамнозидаз ензим, який синтезує даний штам дріжджів, є внутрішньоклітинним, тому для його виділення необхідно руйнування клітини.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125