Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених.

Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

 

Політика розділів

НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АВІОНІКА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАШИНОЗНАВСТВА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЦНІСТЬ ТА РЕСУРС АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ ОДИНИЦЬ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗИКА ТА ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АЕРОДИНАМІКА ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИСТАНЦІЙНІ АЕРОКОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРІЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КАДАСТР ТА ІНФОРМАТИКА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ХІМОТОЛОГІЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАГНОСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРИКЛАДНІ ФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕНЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РАДІОЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ, ЕНЕРГЕТИЦІ І СВІТЛОТЕХНІЦІ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАТЕМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БОЙОВИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ І ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВІЙСЬКОВА ХІММОТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИКИ РОДІВ ВІЙСЬК ТА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АВІАЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛОГІСТИКА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ПРАВОВИЙ ВИМІР В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВОТВОРЕННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ)

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЖУРНАЛІСТИКА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТУРИЗМ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЕЗПЕКА АВІАЦІЇ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЬКЕ, ПРОМИСЛОВЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.