Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 4, № 42 (2014) Модель надійності оператора аеронавігаційної системи Анотація
O. V. Kozhokhina, V. M. Gribov, S. I. Rudas
 
Том 1, № 51 (2017) Програмні засоби дослідження надійності професійної діяльності операторів систем «людина-машина» Анотація PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina
 
Том 3, № 33 (2012) Проблеми побудови моделей керування імпульсними засобами вибухопожежного захисту Анотація PDF
О. О. Кряжич
 
Том 3, № 57 (2018) Модель відмов радіоелектронного обладнання Анотація PDF
O. V. Solomentsev, M. Yu. Zaliskyi, T. S. Herasymenko
 
Том 4, № 42 (2014) Набір програмних моделей для технічної системи екологічного моніторингу, що базуються на принципах біофізики Анотація
O. M. Klyuchko, V. N. Shutko, D. O. Navrotskyi, A. A. Mikolushko
 
Том 3, № 53 (2017) Налаштування робастного ПІД-регулятора для невизначеної нелінійної динамічної моделі безпілотного літального апарату Анотація PDF
R. M. Farhadi
 
Том 1, № 51 (2017) Імітаційне моделювання сонячних установок з фотоелектричними перетворювачами в режимі відбору максимальної потужності в середовищі Matlab/Simulink Анотація PDF
V. M. Sineglazov, V. A. Kopanev
 
Том 4, № 54 (2017) Обробка даних під час технічного обслуговування радіоелектронних засобів за станом Анотація PDF
O. V. Solomentsev, M. Yu. Zaliskyi, O. V. Kozhokhina, T. S. Herasymenko
 
Том 4, № 42 (2014) Порівняння результатів коваріаційного аналізу методів QUEST та TRIAD Анотація
L. M. Ryzhkov, D. I. Stepurenko
 
Том 2, № 52 (2017) Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації вибору режимів інтервального гіпоксичного тренування льотчиків Анотація PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina
 
Том 1, № 51 (2017) Експериментальні сигнали акустичної емісії під час механічної обробки композиційного матеріалу Анотація PDF
S. F. Filonenko, T. V. Nimchenko, O. V. Zaritskyi
 
Том 3, № 37 (2013) Процеси послідовного навчання в нейронних мережах, що застосовуються як моделі нелінійних систем Анотація PDF
Valerii N. Azarskov, Leonid S. Zhiteckii, Sergii A. Nikolaienko
 
Том 2, № 48 (2016) Дослідження надійності роботи операторів при змінах температурних умов Анотація PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina
 
Том 3, № 33 (2012) Автоматичне керування посадою літака на основі алгоритму з прогнозною моделлю Анотація PDF
М. К. Філяшкін, О. В. Мельников
 
Том 3, № 45 (2015) Модель зони досяжності пункту керування безпілотної авіаційної системи Анотація PDF
Ye. I. Gabrousenko, I. A. Machalin, A. G. Taranenko
 
Том 2, № 20 (2009) ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БОРТОВОЇ АВІОНІКИ НА ОСНОВІ ДИФУЗІЙНОГО DN-РОЗПОДІЛУ Анотація PDF
А.А. Зеленков, А.П. Голик
 
Том 3, № 49 (2016) Модель прийняття рішення у програмному середовищі CLIPS Анотація PDF
O. V. Zaritskyi
 
Том 3, № 49 (2016) Акустична енергія за умови керованої глибини різання композиційного матеріалу Анотація PDF
S. F. Filonenko
 
Том 1, № 35 (2013) Мінімізація середнього часу доступу до ієрархічної системи пам’яті Анотація PDF
A. S. Yurchenko, M. F. Тupitsyn, I. A. Stepanenko
 
Том 2, № 48 (2016) Про похибки експоненційної моделі в розрахунках надійності відновлюваних систем тривалого використання Анотація PDF
V. M. Gribov, O. V. Kozhokhina, Yu. V. Hryshchenko
 
Том 2, № 40 (2014) Програмне моделювання функцій біологічного нано-генератора Анотація PDF
O. M. Klyuchko, D. Yu. Sheremet
 
Том 4, № 46 (2015) Моделювання енергії акустичного випромінювання при механічному руйнуванні поверхневого прошарку композиту Анотація PDF
S. F. Filonenko
 
Том 2, № 20 (2009) АЛГОРИТМ РОБОТИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІЧНИМ РУХОМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ЕТАПІ ВИХОДУ НА ЗАДАНУ ЛІНІЮ ШЛЯХУ Анотація PDF
М.К. Філяшкін, А.А. Закордонець
 
Том 2, № 56 (2018) Порівняння числових властивостей об'єктів різних предметних областей в реляційних базах даних Анотація PDF
M. G. Glava, E. V. Malakhov
 
Том 2, № 36 (2013) Моделювання функцій 2D матриць нейронів та принципи кодування символів у системі екомоніторингу Анотація PDF
V. N. Shutko, O. M. Klyuchko, Yu. L. Managadze
 
Том 1, № 55 (2018) Алгоритми обробки моделей даних для інтегральної оцінки стану осіб льотного складу Анотація PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina
 
Том 1, № 35 (2013) Удосконалення ASM-алгоритму для автоматичного розміщення контрольних точок обличчя Анотація PDF
D. M. Fedorov
 
Том 4, № 54 (2017) Моделювання вихорів у рідині за допомогою клітинних автоматів Анотація PDF
E. A. Nastenko, A. V. Radahuz
 
Том 1, № 47 (2016) Про робочий набір для динамічного розподілу пам’яті Анотація PDF
A. S. Yurchenko, A. P. Kozlov
 
Том 3, № 53 (2017) 3D модель наземних орієнтирів для автономної навігації безпілотних літальних апаратів Анотація PDF
O. O. Chuzha, N. V. Pazyura, V. G. Romanenko
 
Том 1, № 35 (2013) Динамічні характеристики «зорового каналу» оператора під час його роботи з монітором із електронно-променевою трубкою Анотація PDF
J. V. Petrova
 
Том 1, № 47 (2016) Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах Анотація PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkin
 
Том 1, № 47 (2016) Моделювання закономірностей зміни енергії акустичного випромінювання для керування процесом механічної обробки композита Анотація PDF
S. F. Filonenko
 
Том 3, № 33 (2012) Параметричний синтез технологічної машини Анотація PDF
В. М. Синєглазов, А. О. Титарчук
 
Том 4, № 46 (2015) Математичні моделі та інтегральна оцінка систем надійності організму в екстремальних умовах Анотація PDF
Yu. M. Onopchuk, N. I. Aralova, P. V. Beloshitsky, O. M. Klyuchko
 
Том 1, № 39 (2014) Програмне моделювання автоосциляторних явищ у комплексах нейронів Анотація PDF
V. N. Shutko, O. M. Klyuchko
 
Том 2, № 20 (2009) МОДЕЛЬ ІНФРАЧЕРВОНОГО ТРАФІКУ Анотація PDF
А.С. Дуднік, М.В. Варганич, О.М. Березовський
 
Том 4, № 38 (2013) Інформаційні технології в організації міжміських автобусних пасажирських перевезень Анотація PDF
M. G. Medvedev, L. M. Oleschenko
 
Том 2, № 44 (2015) Застосування еталонних моделей для визначення професійної надійності авіаційного диспетчера та створення тренажеру Анотація
O. V. Kozhokhina, S. I. Rudas, O. S. Bondarev
 
Том 3, № 37 (2013) Визначення окремих елементів матриці орієнтації Анотація PDF
Lev Mychaylovych Ryzhkov, Dmytro Ivanovich Stepurenko
 
Том 2, № 44 (2015) Розробка математичних моделей пілотів вертольотів Анотація
V. A. Dmitriev
 
Том 2, № 44 (2015) Алгоритм оцінювання стану об’єкта з довільною динамікою у разі випадкових впливів і неповних вимірювань нестійкою системою Анотація
V. N. Azarskov, А. U. Kurganskyi, G. I. Rudyuk
 
Том 1, № 23 (2010) ДО МІНІМІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗВЕРНЕННЯ ДО ІЄРАРХІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ Анотація PDF
В.М. Синеглазов, А.С. Юрченко
 
Том 1, № 35 (2013) Обґрунтування математичної моделі усталених зорових викликаних потенціалів у вигляді лінійного випадкового процесу Анотація PDF
M. Ye. Fryz, M. A. Stadnyk
 
Том 1, № 39 (2014) Програмне моделювання біологічних потенціал-активованих наноструктур Анотація PDF
O. M. Klyuchko, D. Yu. Sheremet
 
Том 3, № 25 (2010) ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація PDF
В.М. Синеглазов, А.В. Брыкалов, Р.К. Кадем
 
Том 3, № 25 (2010) ФОРМАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація PDF
Ю.В. Задонцев
 
Том 2, № 32 (2012) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ГАЗОТУРБІННИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ Анотація PDF
Н.Б. Марченко, А.В. Толбатов, Т.Л. Щербак
 
Том 2, № 24 (2010) ЗАКОНОМІРНОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЩОДО СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОТНОЇ І ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація PDF
О.М. Савінов
 
Том 2, № 28 (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ СИСТЕМИ ПЛИТА–ОБ’ЄКТ Анотація PDF
В.П. Подольський, В.М. Синєглазов
 
1 - 50 з 65 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.