Том 1, № 51 (2017)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Побудова iнтелектуальної нейронної мережі для діагностики захворювань печінки PDF
V. M. Sineglazov, I. О. Vetsko 11-15
Керування параметрами польоту з хмарними технологіями PDF
T. A. Galaguz, B. R. Zinchenko, O. V. Malyshkin 16-20
Оптимізація супутникових телекомунікаційних систем зв’язку під час виведення космічного апарату на орбіту PDF
О. V. Shefer 21-28
Відстеження хворих особин видів, занесених до «Червоної Книги», засобами БПЛА PDF
V. M. Sineglazov, V. Yu. Derkach 29-33
Ідентифікація статичних і рухомих об'єктів, за допомогою БПЛА PDF
V. M. Sineglazov, J. V. Trach 34-39

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Забезпечення необхідної точності датчиків кутової швидкості, що працюють у складі систем автоматичного керування PDF
A. K. Ablesimov, K. A. Adamchuk, А. М. Ryabokonev 40-44
Система керування побутовим стабілізатором напруги PDF
O. V. Statsenko 45-48
Моделювання та дослідження інтегрованого методу ідентифікації в середовищі Matlab PDF
A. M. Silvestrov, G. I. Kryvoboka, R. V. Zaharchenko 49-52

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Розроблення лабораторного стенду для проведення імітації польоту БПЛА і навчання системи візуальної навігації на основі згортальної нейронної мережі PDF
V. M. Sineglazov, V. S. Ischenko 53-58
Перспективи імовірнісно-фізичного аналізу надійності під час проектування радіоелектронних систем PDF
V. V. Kostanovsky, O. D. Kozachuk 59-67
Комбінована вітроенергетична установка з поворотними лопатями PDF
V. M. Sineglazov, I. S. Shvaliuk 68-73
Комп’ютерне моделювання характеристик одноелектронних транзисторів PDF
O. S. Melnyk, Y. V. Poliakov, A. O. Kosov 74-77
Наносхеми для криптографічних модулів PDF
O. S. Melnyk, D. G. Milke 78-53
Дворівнева інтелектуальна система контролю роботи сонячних панелей PDF
V. M. Sineglazov, D. V. Tkachenko 84-87

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Інтелектуальна мобільна інформаційна система пасажирів метрополітену PDF
O. I. Chumachenko, I. V. Roshinsky 88-92
Прилад для оперативного моніторингу кліматичних умов експлуатації легких літаків PDF
O. L. Puzyrev, О. N. Alexeiev, V. V. Leftor 93-96

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Експериментальні сигнали акустичної емісії під час механічної обробки композиційного матеріалу PDF
S. F. Filonenko, T. V. Nimchenko, O. V. Zaritskyi 97-104
Програмні засоби дослідження надійності професійної діяльності операторів систем «людина-машина» PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina 105-113
Оцінка точності результатів обробки інформації з врахуванням впливу кореляції вимірювань PDF
A. A. Zelenkov, A. P. Golik, A. V. Molchanov 114-119
До питання оцінки параметрів системи динамічного розподілу пам’яті PDF
A. S. Yurchenko, A. P. Kozlov 120-123
Імітаційне моделювання ройового інтелекту в мультиагентній системі PDF
Y. I. Rudiakov, V. М. Tomashevsky 124-127
Математична модель динамічно налаштованого гіроскопа PDF
O. A. Sushchenko, Y. V. Beliavtsev 128-133
Імітаційне моделювання сонячних установок з фотоелектричними перетворювачами в режимі відбору максимальної потужності в середовищі Matlab/Simulink PDF
V. M. Sineglazov, V. A. Kopanev 134-139
Аналітичний метод прогнозування поляриметричних змінних у випадку дистанційного зондування хмар із кристалів льоду PDF
О. A. Pitertsev 140-146
Алгоритм побудови експертних систем на ґрунті штучних нейронних мереж PDF
D. S. Gerasimova, V. I. Serdakovsky 147-150


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.