Том 1, № 47 (2016)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Кореляційний метод оцінювання психофізіологічного стану організму людини PDF
K. L. Shevchenko, E. S. Shcherbina, T. A. Yeremeyeva 11-15

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Реакція системи стабілізації на команди оператора. Точність стабілізації PDF
A. K. Ablesimov, L. V. Bardon, N. I. Kutova 16-21
Підвищення якості контуру «літак–система автоматичного керування» PDF
D. A. Prosvirin, V. P. Kharchenko 22-28
Інформаційне забезпечення систем автоматичного керування моніторингом довкілля в промисловості PDF
S. A. Plakhotnij, O. M. Klyuchko, M. V. Krotinova 29-34
H2/H∞-оптимізація інерціальних стабілізованих платформ PDF
O. A. Sushchenko, O. V. Shirokii 35-42
Синтез статичного зворотнього зв’язку для робастної системи керування з програмним забезпеченням коефіцієнтів підсилення PDF
О. I. Nadsadna 43-49
Оптимальне керування в режимі стабілізації стану водопостачання PDF
V. V. Sidorenko, K. O. Buravchenko 50-53

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Оптимізація розміщення тепловиділяючих функціональних вузлів та елек- трорадіоелементів на друкованій платі PDF
A. V. Nikitchuk, B. M. Uvarov 54-59
Моделювання наносхем з програмованою логікою PDF
O. S. Melnyk, V. T. Girnyak 60-64
Оптимальні кути установки лопатей ротора Дар’є PDF
V. M. Sineglazov, A. A. Ziganshin 65-70
Використання сонячної та вітрової енергії для живлення автономних систем PDF
B. I. Dmytrenko 71-75
Аналіз потенціюючого цифро-аналогового перетворювача з урахуванням неідеальностіості його блоків PDF
I. Yu. Sergeyev 76-79
Оптимальний вибір комплексу технічних засобів системи візуальної навігації БПЛА PDF
V. M. Sineglazov, V. S. Ischenko 80-87
Аналіз сонячних зарядних контролерів PDF
D. Р. Karabetsky 88-90

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Алгоритм формування та вибору інформативних ознак в базі даних кореляційно-екстремальних навігаційних систем PDF
M. P. Mukhina, A. P. Prymak, A. N. Babeniuk 91-96

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Моделювання закономірностей зміни енергії акустичного випромінювання для керування процесом механічної обробки композита PDF
S. F. Filonenko 97-101
Моделювання розмаха зміни напруги на основі теорії порядкових статистик PDF
I. G. Prokopenko, О. J. Churina 102-106
Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkin 107-115
Метод скінченних об’ємів до розв’язання рівнянь Нав’є–Стокса для вертикально-осьових вітротурбін PDF
V. M. Sineglazov, A. A. Ziganshin 116-120
Про робочий набір для динамічного розподілу пам’яті PDF
A. S. Yurchenko, A. P. Kozlov 121-126
Обробка статистичних даних помилок авіаційного оператора з метою прогнозування його надійності PDF
O. V. Kozhokhina, V. M. Gribov, L. V. Blahaia 127-131
Стійкість системи масового обслуговування M/D/1 з повторенням і втратами PDF
O. V. Koba 132-135


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.