Том 1, № 31 (2012)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ТЕМПУ МУЗИКАЛЬНИХ СИГНАЛІВ PDF
В.С. Яцковський, Д.М. Бруслік

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ЕТАПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОГО ПРИСТРОЮ ТА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
М.Ф. Тупіцин, Б.І. Дмитренко, І.O. Степаненко
НОВІТНІ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТОХАСТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛ ЯКОСТІ ЦІЄЇ СИСТЕМИ PDF
Л.М. Блохін, Г.Ю. Лаванов, М.О. Лаванова
ОЦІНЮВАННЯ ЗМІЩЕНЬ ДАТЧИКІВ ПІД ЧАС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
А.М. Кліпа, Т.А. Галагуз, П.В. Колоколов
ВЕНТИЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Б.Є. П’яних
ПОБУДОВА ЛІНІЙНО-КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЧОТИРИРОТОРНОГО ЛІТАКА PDF
Younis Shareef Daoud, Raad Kareem Kadhim

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СПОСТЕРІГАЧА З УРАХУВАННЯМ ТЕОРЕМИ РОЗДІЛЕННЯ PDF
Л.М. Блохін, О.М. Юрченко
АЛГОРИТМ КОРЕКЦІЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ДАЛЕКОМІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
М.П. Мухіна, І.В. Седень, Н.П. Рибак, Р.Г. Гаврилюк, А.И. Краснов
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ PDF
О.А. Сущенко
НАЙПРОСТІШІ ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ PDF
И.Ю. Сергеев, В.С. Стемковский, Н.С. Краснов, И.В. Седень, Н.П. Рыбак
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАНОЕЛЕКТРОННИХ АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ PDF
O.S. Melnik, L.O. Tsapok
КОМПЛЕКСНЕ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ У НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ БЕСПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Ш.І. Аскеров

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МОРСЬКОГО ПУНКТУ PDF
В.Н. Азарсков, В.И. Богомья, Д.А. Блоха, В.С. Давыдов
АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
В.М. Синєглазов, І.В. Гусятнікова
ДОСТОВІРНІСТЬ САМОДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ PDF
Г.П. Чорний, Т.Г. Чорний

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ НЕШТАТНИХ (АВАРІЙНИХ) СИТУАЦІЙ PDF
В.М. Азарсков, О.А. Машков, П.П. Троянов
ПРОСТОРОВА ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ ЗА СКЛАДОВИМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО СПЕКТРА ВІДБИТОГО ВІД МЕТЕОУТВОРЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ PDF
Ю.А. Авер’янова
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
Е.И. Чумаченко, В.С. Горбатюк
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ PDF
В.М. Синєглазов, М.С. Сторчак
ТЕСТУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ ПРОЦЕДУР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБОРІЄНТОВАНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
В.М. Синеглазов, К.А. Хоменко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛА ВІД ЛІНІЙНОГО В-СПЛАЙНА ЯК МОДЕЛІ IRT PDF
І.Ф. Бойко, Р.М. Дубан
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ МІКРОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В.М. Синеглазов, В.Н. Федосенко
ВИПРОМІНЮВАННЯ ФОТОННОГО КРИСТАЛА З ФРАКТАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ PDF
О.В. Вишнівський
РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ НЕСТОРІНКОВОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
В.М. Синеглазов, А.С. Юрченко
БАГАТОВИМІРНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ УСПІШНОСТІ НА ТРЕНАЖЕРАХ PDF
С.П. Борсук


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.