Том 3, № 29 (2011)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КРИПТОАНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ У ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ҐРІД-СЕРЕДОВИЩІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНИХ АРХІТЕКТУР PDF
Н.В. Загородна, С.А. Лупенко, А.М. Луцків
ОБРОБКА БЕЗПЕРЕРВНИХ І ДІСКРЕТИЗОВАНИХ СИГНАЛІВ МЕТОДОМ S- ПЕРЕТВОРЕНЬ У БАЗИСІ ЗМИЩЕНИХ ПОЛІНОМІВ ЛЕЖАНДРА PDF
А.В. Васильев, В.В. Васильев, Л.А. Симак
ПСИХОАКУСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ЗВУЧАННЯ ПІДСИЛЮВАЧІВ ПОТУЖНОСТІ ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ PDF
Ю.В. Пепа, О.М. Кнурьов
ВПЛИВ РОЗКИДУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ ФАЗОЗСУВНОГО КОЛА НА ВЕЛИЧИНУ ФАЗОВОГО ЗСУВУ PDF
Т.Ю. Шкварницкая, А.В. Молчанов
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ PDF
І.А. Зеленков, Н.І. Кулик
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЙ ПІРСОНА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ПУАССОНІВСЬКОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КОЛМОГОРОВА ЛІНІЙНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О.В. Гармаш, А.И. Красильников

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

СИНТЕЗ СПОСТЕРЕГАЧІВ СТАНУ У СКЛАДІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
О.К. Аблесімов, А.Ю. Гончар
ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВПРИЛАД» PDF
А.В. Осадчий, В.Н. Белый

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМНОГО ІМІТАТОРА СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ PDF
В.М. Синеглазов, О.И. Варченко, О.П. Барановская
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ДАТЧИКІВ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
О.А. Сущенко, В.В. Пальчик
ВИМІРЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У РОЗЧИНІ ДЛЯ ПОТРЕБ НАНОТЕХНОЛОГІЙ PDF
О.М. Ключко, М.О. Іванюк
РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЮ ПОСАДКИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ PDF
Н.Ф. Тупицин, Л.В. Тупицина, А.С. Юрченко
ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ДИСТАНЦІЙНО ПІЛОТОВАНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ЕЛЕКТРОННІЙ КАРТІ МІСЦЕВОСТІ PDF
В.М. Синеглазов, С.А. Дьяков
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВИБІР КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
В.М. Синеглазов, Ш.И. Аскеров

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

СТЕРЕОСИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВІДЕОЗАХОПЛЕННЯ ОБ’ЄКТА PDF
М.П. Мухіна, Н.Ю. Романович, І.Д. Єременко

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЯК СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
О.І. Чумаченко, В.В. Цілицький, М.О. Білий
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТА MATLAB ДЛЯ ПОБУДОВИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
О.В. Буриченко, О.Б. Іванець, О.В. Букрєєва
ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ДАНИХ PDF
О.Б. Іванець, І.В. Морозова, В.В. Нечипорук
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Є.А. Реуцький, Л.М. Щербак
РОЗРАХУНОК СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У НИХ PDF
А.Б. Зюзіна-Зінченко, Є.В. Ковальський
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВІТЛОДІОДІВ PDF
Є.В. Ковальський, А.Б. Зюзіна-Зінченко
АКСІОМИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ PDF
Л.Н. Щербак
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ БАЗИ ДАНИХ PDF
В.М. Синеглазов, К.А. Хоменко


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.