Том 4, № 26 (2010)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ОБ’ЄМНО-МЕТРИЧНА ПАЛИВОВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ПОВІТРЯНОГО КОРАБЛЯ PDF
А.П. Козлов, В.О. Хаданович
ЦЕНЗУРУВАННЯ ОЦІНОК ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ PDF
І.Г. Прокопенко, І.П. Омельчук, Ю.Д. Чирка
ПРОЕКТУВАННЯ ЛІНІЇ ЗАТРИМКИ В ОБЛАСТІ НИЗЬКИХ ЧАСТОТ PDF
Т.Ю. Шкварницька
ВПЛИВ ФОРМИ МОДУЛЯЦІЙНОГО СИГНАЛУ НА ТОЧНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ АЗИМУТА ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ФОТОПОЛЯРИМЕТРОМ. ІДЕАЛЬНА СИСТЕМА PDF
А.В. Скрипец, В.Д. Тронько, М.М. Асанов
АНАЛІЗ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Л.М. Щербак, Г.В. Соколовська

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

МОДЕЛЬ ПОХИБОК ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ PDF
Касем Аббуд Махдi
ЕРГОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ РУХОМ ЛІТАКА ТУ-154 М RА85845 ПІД ЧАС КАТАСТРОФИ В РАЙОНІ АЕРОПОРТУ «ІРКУТСК» (3.07.2001 Р.) PDF
В.И. Кашматов
МОБІЛЬНА БАГАТОПОЗИЦІЙНА НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВА РАДІОСИСТЕМА ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ МІСЦЕВИХ АВІАЛІНІЙ PDF
Я.В. Кондрашов, Т.С. Фиалкина, Д.С. Хоменко
ФІЛЬТР КАЛМАНА З ПОЛІНОМІАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ТРАЕКТОРІЇ У ФОРМІ ЛАГРАНЖА PDF
І.В. Шелевицький, М.Г. Гордєєв, А.І. Кутін, О.Г. Гуйда
ПОХИБКИ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЗАЛЕЖНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ПРОЦЕДУРІ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ ЛІТАКА PDF
В.О. Іванов, О.В. Куленко

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ОПТИМАЛЬНІЙ ВИБІР ПРИСТРОЇВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
В.М. Синеглазов, Раад Карим Кадем, А.Н. Мельниченко
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЛІПШЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАНОПРИЛАДІВ PDF
О.С. Мельник, О.С. Пономарьов
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.А. Сущенко
ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ ФУНДАМЕНТНИХ ПЛИТ ВІБРОСТЕНДІВ PDF
В.П. Подольский

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ОДОМЕТРИЧНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ PDF
О.К. Аблесімов, С. Саадатфар

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ПОВЕДІНКА СРІБНИХ НАНОЧАСТИНОК У КРОВЕНОСНІЙ СУДИНІ PDF
A.V. Vishnevsky
МЕНТАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕДМЕТА ПОТРЕБИ ЯК МОДЕЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ВІТАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ PDF
В.В. Нечаев
ІНТЕРФЕЙС КОМП’ЮТЕРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.Р. Адамов, В.В. Нечаев
ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ТАБЛИЧНУ РЕЄСТРАЦІЮ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
С.П. Борсук
ЗМЕНШЕННЯ РТУТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИМІЩЕНЬ В РАЗІ РУЙНУВАННЯ В НИХ ДЖЕРЕЛ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Т.І. Дмитруха
ТЕМПЕРАТУРНІ НАПРУЖЕННЯ В КОНСТРУКЦІЯХ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ ПРИЛАДІВ, ГЕРМЕТИЗОВАНИХ ЕПОКСИДНИМИ КОМПАУНДАМИ PDF
О.І. Дрозденко
ПОЛІПШЕННЯ ПУСКОВИХ І ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АСИНХРОННИХ КОРОТКОЗАМКНЕНИХ ДВИГУНІВ PDF
В.О. Повстень, В.І. Курілов, О.М. Черкес
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СВІТЛА В АТМОСФЕРІ PDF
О.О. Качмарчик
БАГАТОРІВНЕВА МАРШРУТИЗАЦІЯ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ PDF
Ю.А. Кулаков, А.В. Левчук
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЕДЕННЯ ЗА ПРОМЕНЕМ ОБЕРТОВОГО ТВЕРДОГО ТІЛА PDF
О.П. Басанец, А.А. Туник
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ PDF
О.І. Чумаченко, М.П. Михалюк


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.