Том 3, № 25 (2010)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОЇ ДІЇ НА ОБЕРТАЛЬНІ СПЕКТРИ ПАРІВ МОЛЕКУЛ ВОДИ PDF
И.В. Морозова, В.И. Морозов
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МІНІМІЗАЦІЇ НАДМІРНОСТІ ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВРАХУВАННЯМ СИМЕТРІЇ ЇХ КОМПОНЕНТІВ PDF
О.Д. Любімов
МНЕМОНІЧНІ ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ УОЛША ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЙ PDF
О.Ю. Красноусова, Ю.А. Егоршин
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЛАЙНІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ PDF
О.Г. Гуйда
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ ВІДЕО PDF
А.М. Негода
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПОДАНЬ ЩІЛЬНОСТІ ІМОВІРНОСТІ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О.І. Красильніков, В.С. Берегун
ОПТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗРАЗКІВ ВИРОБІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ЗАХИЩЕНИХ ВИДІВ ПАПЕРУ PDF
Ю.Т. Герасименко, П.П. Когут, В.О. Шевченко, В.І. Степура
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
І.В. Морозова

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ФОРМАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Ю.В. Задонцев
АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАНЬ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
В.М. Синеглазов, В.П. Подольский
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
В.М. Синеглазов, В.Н. Белый
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНЬОГО ОБРИСУ І ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ЗА ГАЗОДИНАМІЧНОГО СПОСОБУ ПОСАДКИ PDF
О.А. Сущенко, Н.Ф. Tупицин, О.И. Хлопов
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЬОТА НА ОБМЕЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК PDF
В.В. Калиниченко, А.П. Козлов

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
В.М. Синеглазов, А.В. Брыкалов, Р.К. Кадем
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
В.М. Cинеглазов, А.В. Осадчий
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
О.П. Нечипорук, В.В. Антонов, Р.С. Одарченко, Ю.О. Петрова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ МОРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О.А. Сущенко
ПОБУДОВА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ SHAPEFILE PDF
В.М. Синеглазов, К.С. Лиман

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ІНТЕГРОВАНИЙ НАВІГАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МАЛОЇ АВІАЦІЇ PDF
В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін, Ф.М. Захарін, Ш.І. Аскеров

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

АПРОКСИМАЦІЙНІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НЕЦІЛОГО (ДРОБОВОГО) ПОРЯДКУ ЗА МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В.В. Васильев, Л.А. Симак, Ю.Е. Гребенович
АПРОКСИМАЦІЙНІ РІШЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА І ВОЛЬТЕРРА ДРУГОГО РОДУ МЕТОДОМ S-ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
А.В. Васильев, В.В. Васильев, Л.А. Симак
СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕННЯ СВІТЛОВИХ ЕФЕКТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯСКРАВОСТІ PDF
В.М. Синєглазов, Н.В. Апенько
ОБҐРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВОДОСПОЖИВАННЯ У ВИГЛЯДІ УМОВНОГО ЛІНІЙНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
М.Є. Фриз, Т.В. Михайлович
МЕТОД ГРАДІЄНТНОГО СХРЕЩУВАННЯ У ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМАХ НЕПЕРЕРВНОГО КОДУ PDF
О.М. Зудов, О.С. Васильєв
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТЕРТЯ У ВІТРОЕЛЕКТРИЧНІЙ УСТАНОВЦІ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ PDF
К.М. Сидоренко, П.С. Соченко


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.