Том 2, № 24 (2010)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТУРБУЛЕНТНОСТІ НА ЗМІНУ КУТА ПОЛЯРИЗАЦІЇ ВІДБИТИХ ВІД ГІДРОМЕТЕОРІВ РАДІОХВИЛЬ PDF
Ю.А. Авер’янова, А.О. Аверьянов, Ф.Й. Яновський
ВИМІРЮВАЧ ПОЧАТКОВОЇ ШВИДКОСТІ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
А.П. Козлов, М.В. Осипова
ПРИСТРІЙ ПРИЙМАННЯ СЕЙСМОСИГНАЛІВ PDF
А.П. Козлов, О.Ю. Красноусова
ПОБУДОВА СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНИХ МОДУЛІВ PDF
И.А. Зеленков, Е.Е. Лахтадыр, И.В. Мокров
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОСВІТЛЕНОСТІ ФАСАДУ БУДІВЛІ В РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ PDF
І.А. Зеленков, Н.І. Кулик
АНАЛІЗ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК У СИСТЕМАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ PDF
Касем Аббуд Махди, Ю.М. Барабанов, О.Г. Гуйда, А.М. Негода

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

РОБАСТНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРИ НЕПОВНИХ ВИМІРАХ ВЕКТОРА СТАНУ PDF
M.M. Komnatska, O.I. Poddubchenko, O.V. Serdyuk
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Р.К. Кадем
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В.Н. Азарсков, В.Р. Косенко, Е.А. Харчевка
ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТОХАСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ PDF
О.А. Сущенко, Д.О. Луцко
БОРТОВІ МАЛОГАБАРИТНІ РАДІОДАЛЬНОМІРИ НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДОЧНИХ СИСТЕМ МІСЦЕВИХ АВІАЛІНІЙ PDF
Ya.V. Kondrashov, T.S. Fialkina, O.P. Ryabets

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ЗА ШАБЛОНОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕТЕКТОРА ХАРРІСА PDF
М.П. Мухіна, Н.Ю. Баграновська, Ю.І. Почапська
СПОСІБ ПОСАДКИ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
В.М. Синєглазов, М.Ф. Тупіцин

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КАРДІОМІОЦИТАХ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗА PDF
Д.Е. Мельников, Э.Г. Азнакаев
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЦІЛИХ ПОРЯДКІВ З ПОХІДНИМИ КАПУТО PDF
А.В. Васильев
АПРОКСИМАЦІЙНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНОГО ПИЛОПОДІБНОГО БАЗИСУ PDF
А.В. Васильев, В.В. Васильев, Л.А. Симак
БАГАТОВИМІРНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ PDF
С.П. Борсук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ, ВІДБИВАННЯ ТА ПОГЛИНАННЯ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ В СЕРЕДОВИЩІ MATHEMATICA PDF
О.О. Попова
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ PDF
С.Ю. Собова
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРАФІКУ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ ПІДВИЩЕНОЇ ПЕРЕШКОДОЗАХИЩЕНОСТІ PDF
Е.А. Зубарева, Е.В. Шевцова
РОЗРОБЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS PDF
О.Б. Іванець, М.В. Дворнік
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ PDF
О.Б. Іванець, Ж.Є. Кондратюк
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ PDF
В.Д. Кузовик, О.В. Лесюн
ЗАКОНОМІРНОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЩОДО СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОТНОЇ І ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О.М. Савінов
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБОЛОНКИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
В.М. Синеглазов, Д.И. Мусько
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
П.М. Павленко, Ю.В. Задонцев, А.О. Хлевний
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ PDF
В.М. Синєглазов, О.І. Варченко, О.П. Барановська
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ АНОМАЛІЙ У ТРАФІКУ ПРОВАЙДЕРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
П.Н. Малюков, Н.Н. Пищаева


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.