Том 1, № 23 (2010)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ПОРЯДОК АБЕЛЕВИХ ЦИКЛІЧНИХ ГРУП, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ ГРЕЯ PDF
А.Я. Белецкий, Д.А. Стеценко
НЕФОРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ КОДІВ ХЕММІНГА PDF
А.Я. Белецкий, П.Л. Ткаченко
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ШВИДКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФУР’Є У БАЗИСІ ВІЛЕНКИНА–КРЕСТЕНСОНА ФУНКЦІЙ PDF
Д.С. Демьяник
ДВОПРОМЕНЕВИЙ ФОТОПОЛЯРИМЕТР ВИМІРЮВАННЯ КУТА ПОВОРОТУ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В КАЛАМУТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
А.В. Скрипец, В.Д. Тронько, М.М. Асанов
ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ НА ОБМЕЖЕНОМУ ІНТЕРВАЛІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
І.Г. Прокопенко, І.П. Омельчук, Ю.Д. Чирка, С.В. Мігель

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ІНТЕНСИВНІСТЮ ОСВІТЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ PDF
В.М. Синєглазов, М.Ф. Тупіцин, М.А. Прокопчук
АНАЛІЗ ПОМИЛОК МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ PDF
М.С. Фельзер, О.М. Кравченко
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТЕЖЕННЯ З НЕСТАБІЛІЗОВАНИМ ПРИВОДОМ PDF
О.А. Сущенко, С.П. Маляров, Р.А. Сайфетдінов, Г.Є. Янкелевич

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
В.М. Синеглазов, С.Г. Кеворков, Р.К. Кадем
ЦИФРОВИЙ РЕГУЛЯТОР З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБІРКИ З ПОДВІЙНОЮ ЧАСТОТОЮ PDF
М.С. Фельзер, М.О. Назарчук
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОРОЗПОДІЛУ СВІТЛОДІОДНИХ МОДУЛІВ PDF
В.О. Шевченко, В.І. Степура

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ З ДАЛЕКОМІРНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ (SLAM) PDF
М.П. Мухіна
ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВІЗУАЛЬНИХ ОГЛЯДІВ АВІОНІКИ СТАРОГО ТА НОВОГО ПОКОЛІННЯ PDF
О.О. Тризна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

ЧАСТОТНО-ПРОСТОРОВЕ ПОДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ ПІД ЧАС ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ PDF
В.О. Іванов, В.В. Соколов
КОМПЛЕКСУВАННЯ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ У ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСУ СТІЙКОСТІ PDF
В.М. Синеглазов, А.Н. Сильвестров, Л.Ю. Спинул, Д.К. Зименков
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ PDF
Е.В. Киркач
ГЕОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛА ДРОБОВОГО ДІЙСНОГО ТА УЯВНОГО ПОРЯДКІВ PDF
Е.Г. Азнакаєв, Д.Е. Азнакаєва
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ РОЗБИТТЯ МЕРЕЖІ НА ЗОНИ МАРШРУТИЗАЦІЇ PDF
В.В. Лукашенко, А.В. Левчук
ДО МІНІМІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗВЕРНЕННЯ ДО ІЄРАРХІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
В.М. Синеглазов, А.С. Юрченко
ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВА МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА ГІРОВЕРТИКАЛЬ PDF
М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ТОПОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
О.Б. Іванець, О.В. Булигіна, М.В. Дворнік, Ю.Ю. Оникієнко
РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
О.Б. Іванець,, І.А. Владикіна, О.В. Букрєєва
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КАПЛАН–МАЙЕРА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ PDF
С.Ю. Собова
РОЗРОБЛЕННЯ НОРМ ЧАСТОТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗНЕСЕННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТУ T-DAB І DVB-T ТА МАЛОКАНАЛЬНИМИ РАДІОРЕЛЕЙНИМИ СТАНЦІЯМИ PDF
Л.В. Сібрук, Д.П. Бондаренко
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕМПФУВАННЯ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В БАКАХ СКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ PDF
Ю.М. Кеменяш, А.З. Гайдамака


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.