Том 4, № 22 (2009)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ В ЕЛЕКТРОННІЙ АПАРАТУРІ PDF
А.П. Корчинский, Н.В. Бурцева
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є НА ПЛОЩИНІ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ PDF
В.Р. Берёзовый
ПОБУДОВА СПЛАЙН-ФУНКЦІЙ П’ЯТОГО СТЕПЕНЯ PDF
М.О. Шутко, В.М. Шутко, О.Ф. Москалець
ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА PDF
В.М. Синеглазов, А.С. Юрченко
МЕЖІ ДИХОТОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ У ПЕРІОД ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ОЦІНОК PDF
Ю.Н. Шмелев, Ю.В. Грищенко, В.Д. Гуленко
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ В СУЧАСНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
О.М. Ключко
НЕПАРАМЕТРИЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ НА ФОНІ АКУСТИЧНОГО ШУМУ PDF
Л.В. Кольченко, Р.Б. Сініцин

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
А.К. Аблесимов, Е.А. Жиляков, А.М. Иванова
АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТОРА З КЕРОВАНИМ ОБ’ЄКТОМ В ДИСТАНЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ PDF
В.И. Кашматов
СУБОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ В ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА НАВІГАЦІЇ PDF
М.К. Філяшкін, О.М. Дем’янчук
СУЧАСНІ ЗАДАЧІ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
О.А. Сущенко, А.А. Тунік
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИЛАДІВ PDF
Г.Е. Соколов
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕСТРУКТУРОВАНОЇ ДИНАМІКИ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ АЕРОСТАТОМ PDF
О.О. Абрамович, С.О. Булавкіна, О.І. Надсадна
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Я.В. Кондрашов, А.K. Арутюнян, И.А. Кравчишин

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ГІРОСКОПІЧНІ РАМИ ІЗ СИСТЕМОЮ РОЗВАНТАЖЕННЯ PDF
О.К. Аблесімов
РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
В.М. Синеглазов, С.Г. Кеворков, Р.К. Кадем

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ПІДСИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
М.Ю. Заліський, В.В. Німич, І.М. Яшанов

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ НЕЦІЛИХ ПОРЯДКІВ НА ОСНОВІ НЕОДНОРІДНИХ ДОВГИХ ЛІНІЙ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ТИПУ PDF
В.В. Васильев, Л.А. Симак
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЧОГО ЗАМОВЛЕННЯ PDF
П.М. Павленко, Ю.В. Задонцев, В.В. Трейтяк
СИНТЕЗ ЛОГОПЕРІОДИЧНОЇ АНТЕНИ PDF
Л.Я. Ільницький, О.А. Щербина, К.М. Мацюк
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНХРОННО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ СИГНАЛІВ СЕРЦЯ НА ОСНОВІ ВЕКТОРА ЦИКЛІЧНИХ РИТМІЧНО ПОВ’ЯЗАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАДАЧАХ КАРДІОДІАГНОСТИКИ PDF
Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко, Н.Р. Дем’янчук, А.С. Сверстюк
НАПРЯМЛЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРАБОЛІЧНОЇ АНТЕНИ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ PDF
Л.Я. Ільницький, I.I. Михальчук, С.П. Мартиненко


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.