Том 1, № 43 (2015)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Ноніусні алгоритми адаптивної фільтрації, згладжування та прогнозування траєкторії PDF
A. M. Silvestrov, M. P. Mukhina, I. V. Seden 11-16

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Практичний досвід комп’ютеризованого проектування інтелектуальної системи кутової стабілізації повітряного безпілотного повітряного судна
A. A. Tunik, К. Rydlo, O. V Savchenko, K. V. Melnik 17-25
Оцінка якості систем стабілізації за нормованими непрямими показниками
A. K. Ablesimov, N. I. Kutova 26-30
Проектування робастної системи стабілізації на базі табличного регулятора
О. I. Nadsadna 31-35
Окремий випадок методу оперативного програмування маршруту польоту
N. F. Tupitsin, I. A. Stepanenko, E. I. Voloschenko, S. S. Shildskyi 36-41
Структурно-параметричний синтез робастної системи керування зі спостерігачем пониженого порядку
T. A. Galaguz 42-45
Синтез системи керування польотом зі спостерігачем на основі лінійних матричних нерівностей
M. M. Komnatska 46-51
Технологія комплексування прикладних програм обробки даних аерофотознімання для створення баз картографічних даних системи прецизійного землеробства
M. I. Vasiukhin, O. M. Tkachenko, A. M. Kasim, V. V. Dolinniy 52-58

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

До питання про похибки розрахунку надійності на основі експоненціальної моделі розподілу відмов
V. M. Gribov, Yu. V. Hryshchenko, O. V. Kozhokhina 59-66
Структурний синтез інтегрованих систем автоматизованого проектування
V. M. Sineglazov, A. P. Godny 67-70
Автоматизоване проектування інформаційної системи пожежного спостереження
V. M. Sineglazov, V. L. Kupriyanchyk 71-76
Проектування погодозалежного регулятора температури на базі мікроконтролерів
V. M. Sineglazov, E. V. Daskal 77-82
Системи автоматизованого проектування сонячної електростанції
V. M. Sineglazov, D. Р. Karabetsky 83-86
Багатокритеріальне оптимальне проектування випробувального стенду навігаційного обладнання
V. M. Sineglazov, S. O. Dolgorukov 87-92
Використання нейронних мереж ANFIS і NEFCLASS у задачах класифікації
E. I. Chumachenko, D. Yu. Koval, G. A. Sipakov, D. D. Shevchuk 93-98

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Двовісна платформна курсова система для морських рухомих об’єктів
O. A. Sushchenko 99-104

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Бінарна вагова матриця алгоритму електронного композитора
A. V. Vishnevsky 105-109
Завдання нестаціонарної теплопровідності для багатошарової структури радіоелектронного компоненту
M. K. Zherdev, B. P. Kredentser, V. V. Kuzavkov 110-114
Моделювання формування електричних сигналів серця
D. E. Melnikov, D. E. Aznakayeva, E. G. Aznakayev 115-119
Оптимізація параметрів ротора Савоніуса для комбінації із заданим ротором Дар’є
V. M. Sineglazov, A. A. Ziganshin 120-124


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.