Том 4, № 42 (2014)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Широкосмугова копулярна функція невизначеності в радіолокаціїних та навігаціїних системах
R. B. Sinitsyn, F. J. Yanovsky 11-17
Метод вимірювання параметрів кутової орієнтації в мікромеханічних інерціально-супутникових системах навігації
M. K. Filyashkin 18-24
Оптимальне пригнічення впливу електромагнітних наводок на прилад для виміру прискрорень
S. I. Osadchy, V. A. Zozulya 25-29

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Демпфування коливань у завданнях руху літака
V. N. Azarskov, D. D. Gristchak 30-34
Межі та області стійкості систем стабілізації інерційних об’єктів керування
A. K. Ablesimov, L. V. Bardon 35-38
Порівняння результатів коваріаційного аналізу методів QUEST та TRIAD
L. M. Ryzhkov, D. I. Stepurenko 39-44
Аналіз матричного алгоритму визначення орієнтації
L. M. Ryzhkov, M. V. Ozhog 45-49
Особливості системи автоматичного керування БПЛА з вихреактивним крилом
E. P. Udartsev, S. I. Alekseenko, A. I. Sattarov 50-56
Нова закономірність прояву допплерівського ефекту при когерентному багатохвильовому узгодженому зондуванні та прийомі лазерного випромінювання
V. M. Zemljanskij, М. О. Gusiev 57-61
Проектування системи з двома ступенями свободи для інерціальної стабілізованої платформи
O. A. Sushchenko 62-69
Побудова цифрових автопілотів для поздовжнього каналу на основі l1-оптимізаційного підходу
L. S. Zhiteckii, K. V. Melnyk, A. Yu. Pilchevsky, I. R. Kvasha 70-78
Ударостійкість вібраційного гіроскопа диференційного типу з кільцевім резонатором
V. V. Chikovani, H. V. Tsiruk 79-83
Екстремальність керування та «якість» розподілів переваг
A. V. Goncharenko 85-90

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Особливості використання гібридних нейронних мереж з вхідними даними різних типів
E. I. Chumachenko, D. Yu. Koval, G. A. Sipakov, D. D. Shevchuk 91-97
Алгоритмічнe забезпечення системи пожежного спостереження
V. M. Syneglazov, V. L. Kupriyanchyk, I. A. Stepanenko 98-102
Навігацийні системи на основі систем мобільного зв’язку
V. M. Sineglazov, S. S. Shildskyi 103-111
Автоматизація системи визначення основних параметрів якості зерна
V. M. Sineglazov, O. S. Halatenko 112-115

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Примітивні матриці та генератори псевдовипадкових послідовностей Галуа
A. Ya. Beletsky, E. A. Beletsky 116-127
Модель надійності оператора аеронавігаційної системи
O. V. Kozhokhina, V. M. Gribov, S. I. Rudas 128-134
Набір програмних моделей для технічної системи екологічного моніторингу, що базуються на принципах біофізики
O. M. Klyuchko, V. N. Shutko, D. O. Navrotskyi, A. A. Mikolushko 135-142
Апроксимаія структури розв’язання системи рівнянь гідродинаміки PDF
K. S. Bovsunovska 143-145
Алгоритми виділення суттєвих ознак сигналів зорових систем, інваріантних відносно зсуву та обертання
G. V. Kit 146-149
Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв
M. K. Zherdev, B. P. Kredentser, V. V. Kuzavkov 150-154


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.