Том 3, № 21 (2009)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА ПРОБЛЕМА БАГАТОВИМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ PDF
И.Ф. Бойко, В.В. Турчак
ТЕСТУВАННЯ САМОПИСІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ВВЕДЕННЯ СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ПОРТИ ЗВУКОВОЇ КАРТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА PDF
Г.Е. Соколов
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБ’ЄДНАННЯ КВАДРАТУРНИХ КАНАЛІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ СЕЛЕКЦІЇ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ PDF
Л.Т. Перевезенцев
ОЦІНЮВАННЯ МАТРИЦЬ ПЕРЕХОДІВ ПЕРІОДИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА PDF
М.В. Приймак, С.Ю. Прошин
СПРОЩЕННЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОНИХ КІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ НУЛОРНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Ю.А. Егоршин
СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ СИГНАЛІВ БЕЗ ОБЧИСЛЕНЬ ІНТЕГРАЛІВ ЛАПЛАСА І ФУР’Є PDF
О.Ю. Красноусова, Ю.А. Егоршин
АЛГОРИТМ КОМПЕНСАЦІЇ РІВНЯ ЧОРНОГО PDF
А.О. Невгасимий, О.А. Кохан, С.А. Ясенко, Н.В. Бурцева
ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СПЕКТРОЗОНАЛЬНИХ ПРИЙМАЧІВ ЗОБРАЖЕНЬ У БІОНІЧНИХ МОДЕЛЯХ І ТЕХНІЦІ PDF
С.А. Ясенко, Н.В. Бурцева
ВЕНТИЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Б.Є. П’яних
ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ОБРАХУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ ПРОХОДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ PDF
С.В. Полєтаєв

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ПАРАМЕТРИЧНЕ КЕРУВАННЯ В МОДЕЛІ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗА PDF
Е.Г. Азнакаєв, Д.Є. Мельников
АНАЛІЗ ОСЦИЛОГРАМ ПОЛЬОТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРЕНДОВИХ АЛГОРИТМІВ PDF
Ю.В. Грищенко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СЕЛЕКЦІЇ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ PDF
Л.Т. Перевезенцев
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ PDF
В.И. Кондрашов, М.Н. Ильченко, А.А. Осипчук
ВПЛИВ РАДІОТЕХНІЧНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАВАД НА ТОЧНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВІАЦІЙНОЇ НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВОЇ РАДІОАПАРАТУРИ PDF
В.И. Кондрашов, В.Ю. Форостян, А.А. Осипчук
ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОГО ТЕСТУВАННЯ СТАБІЛІЗАТОРА НАЗЕМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
О.А. Сущенко, С.П. Маляров, Р.А. Сайфетдінов, Г.Є. Янкелевич
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ РАДІОДАЛЬНОМІРНОЇ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В РЕЖИМІ ПЕРЕДПОСАДКОВОГО МАНЕВРУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ PDF
Я.В. Кондрашов, Т.С. Фиалкина
ВСТУП ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТОРА З ОБ’ЄКТОМ В ДИСТАНЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ PDF
В.И. Кашматов
ВЕНТИЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ЕКВІВАЛЕНТНИМ МНОЖЕННЯМ ЧИСЛА ФАЗ PDF
Б.Є. П’яних

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Э.Г. Азнакаев, Д.Э. Азнакаева
АНАЛІЗ ЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПЕРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ БЛОЧНО-ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ PDF
В.В. Васильев, Е.В. Киркач
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
О.Б. Іванець, І.В. Морозова
АНАЛІЗ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ЗМЕНШЕННЯ НАДЛИШКОВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF
Ю.Ю. Іляш, В.О. Горелов
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАННЯ НЕЧІТКИХ ГРАФІВ У РЕГІСТРІ КВАНТОВОГО ПРОЦЕСОРА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ PDF
О.А. Пастух
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ PDF
В.О. Іванов, О.В. Куленко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНОСТІ МОДЕЛІ ГАМЕРШТЕЙНА НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ПУХОВА PDF
В.М. Синєглазов, А.М. Сільвестров, Л.Ю. Спінул, В.В. Піксотов
ЗОБРАЖЕННЯ МОЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ PDF
О.М. Ключко


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.