Том 2, № 20 (2009)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ПОЛЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ E-ПЛОЩИННОГО СЕКТОРІАЛЬНОГО РУПОРА PDF
Л.Я. Ільницький, В.С. Сак
ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БОРТОВОЇ АВІОНІКИ НА ОСНОВІ ДИФУЗІЙНОГО DN-РОЗПОДІЛУ PDF
А.А. Зеленков, А.П. Голик
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМИ КАНАЛАМИ PDF
В.О. Ведута
ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ УДАРНОГО ТИСКУ В ЗАКРИТОМУ ОБ’ЄМІ PDF
А.П. Козлов, О.К. Горбач
ЗАСТОСУВАННЯ ГЛАЗКОВИХ ДІАГРАМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ PDF
О.П. Ткалич, А.А. Дятлов, Р.А. Мамаев, Д.Ю. Нечай
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ PDF
В.Д. Кузовик, Л.А. Кошевая
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА РЕКОНФІГУРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-НАДЛИШКОВИХ СИСТЕМ З ЦИФРОВИМИ СИГНАЛАМИ PDF
Я.М. Аль Шаро, В.В. Захаренков, В.А. Игнатов, С.А. Кудренко
МЕТОД АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ МОВНИХ СИГНАЛІВ PDF
О.Д. Любімов, В.М. Сігнаєвський
ЗАСТОСУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ PDF
О.М. Ключко
СТІЙКІСТЬ КВАЗІОПТИМАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ ДО ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД PDF
І.Г. Прокопенко, І.П. Омельчук, Г.Є. Соколов
ПОСЛІДОВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРУ ЗСУВУ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ PDF
М.Ю. Заліський, О.В. Соломенцев
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕДУР ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ PDF
М.Ю. Заліський, І.М. Яшанов
МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН КООРДИНАТНО ВИМІРЮВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
В.П. Квасніков

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НА СТІЙКІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕТОДОМ D-РАЗБИТТЯ PDF
А.К. Аблесимов, А.В. Сенькович
АЛГОРИТМ РОБОТИ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ШТУРВАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ PDF
М.К. Філяшкін, О.П. Бадзим
АЛГОРИТМ РОБОТИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІЧНИМ РУХОМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ЕТАПІ ВИХОДУ НА ЗАДАНУ ЛІНІЮ ШЛЯХУ PDF
М.К. Філяшкін, А.А. Закордонець
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
П.Ф. Васько, Б.А. Кромпляс, О.І. Даниленко, В.В. Долюк, В.П. Карєв
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТОПОПРИВ’ЯЗКИ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
О.К. Аблесімов, О.М. Дьяконова
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LABVIEW В ІМІТАТОРАХ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛІВ PDF
М.Ю. Буриченко, О.А. Сущенко, О.В. Живолуп
МЕТОД ФОРМАЛІЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
І.М. Ратніков

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ АЕРОДРОМІВ PDF
Г.О. Павлюк

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

СИНТЕЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВИМІРНИКА ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМУ РОБОТИ СИМЕТРИЧНИХ ЛІНІЙ PDF
Л.Я. Ильницкий, Л.В. Сибрук, В.Т. Богатир
АНАЛІТИЧНА АПРОКСИМАЦІЯ КРИВИХ СИЛИ СВІТЛА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MATHEMATICA® PDF
О.А. Попова
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МНОЖЕННЯ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ У КВАНТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ PDF
О.А. Пастух
МОДЕЛЬ ІНФРАЧЕРВОНОГО ТРАФІКУ PDF
А.С. Дуднік, М.В. Варганич, О.М. Березовський


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.