Том 1, № 19 (2009)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

АЛГОРИТМ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ PDF
А.К. Зюзько, М.Ю. Буриченко, Ю.В. Петрова, В.В. Нимыч
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ PDF
И.Ф. Бойко, В.В. Турчак
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛУ ЛАЗЕРНОГО ВИМІРЮВАЧА ШВИДКОСТІ З ПРИЙМАННЯМ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВПЕРЕД PDF
М.П. Дивнич, О.М. Тимченко
ПРО ОДИН МЕТОД ПОСЛІДОВНОГО ОЦІНЮВАННЯ PDF
М.Ю. Заліський, О.В. Соломенцев
ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПРАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Л.Я. Ільницький, Х.О. Маєвська, О.А. Басанський
КВАЗІОПТИМАЛЬНА ОЦІНКА ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ НА ОБМЕЖЕНОМУ ІНТЕРВАЛІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
І.Г. Прокопенко, І.П. Омельчук
ВИКОРИСТАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ РАДАРА І ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ PDF
S.H. Yahya
ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ 1/П-ОКТАВНИХ АНАЛІЗАТОРІВ СИГНАЛІВ PDF
Н.А. Миронов
ТЕСТУВАННЯ ОСЦИЛОГРАФІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ВВЕДЕННЯ СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ПОРТИ ЗВУКОВОЇ КАРТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА PDF
Г.Е. Соколов
ЕЛЕМЕНТИ МОЗКУ РІЗНИХ РІВНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ PDF
О.М. Ключко
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У ГРУПУВАННІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ PDF
В.О. Іванов, Л.В. Сібрук, О.В. Куленко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ, КЕРОВАНИХ НАПРУГОЮ З ТОПОЛОГІЄЮ КОЛПІЦЯ ТА КЛАПА PDF
V.V. Ulansky, M.S. Fituri, I.A. Machalin
КОМПЛЕКСНА ОБРОБКА НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СУКУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ПОМИЛОК ТА МАКСИМУМУ ПРАВДОПОДІБНОСТІ PDF
В.О. Рогожин, Хоан Ань Туан, Ю.А. Друк

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

КОРИГУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ PDF
А.К. Аблесимов
РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН PDF
І.Є. Овчар

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАХВИЛЬОВИХ РАДІОПРИЙМАЧІВ PDF
Л.Я. Ільницький, О.В. Хомяк
РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ PDF
О.А. Сущенко
ОБМЕЖЕНА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ PDF
М.С. Фельзер
РОБАСТНА ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОМІРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІЧНИМ РУХОМ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ PDF
M.A. Touat

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИН ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО РЕДУКТОРА З УРАХУВАННЯМ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Т.А. Мазур

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

ІНТЕГРОВАНИЙ КОМПЛЕКС МОНІТОРИНГУ ТА ТРЕНАЖУ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ PDF
В.В. Васильев, О.С. Воронова, А.Ф. Зыков, А.И. Левина, А.И. Баранов
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОКАМЕРИ PDF
Н.Ф. Тупицин
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС АВТОМАТИЧНОГО ПРОБІГУ Й РОЗГОНУ PDF
А.А. Зеленков, А.П. Голик


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.