Том 3, № 41 (2014)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Вимірювання займаної ширини смуги частот радіовипромінювання цифрового телебачення за методом Х дБ PDF
L. V. Sibruk, A. A. Basansky 11-15
Розробка алгоритму виявлення негаусівських завад та дослідження його ефективності PDF
I. G. Prokopenko, N. S. Babanska 16-19

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Про структури систем управління польотом БПЛА з елементами нечіткої логіки PDF
A. A. Tunik, M. M. Komnatska 20-28
Дослідження впливу початкових даних на якість керування PDF
T. A. Galaguz 29-34
Автоматизована система керування дорожнім рухом на основі нейронних мереж PDF
E. I. Chumachenko 35-40
Метод аналізу безвідмовності частотного датчика тиску для системи повітряних сигналів літака PDF
O. M. Nechyporenko 41-46

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Агрегування моделей у системах автоматизованого проектування електронних пристроїв PDF
I. V. Prasol 47-52
Інтегрована система автоматизованого проектування вітро-енергетичної установки PDF
V. M. Sineglazov, V. M. Boyko, A. V. Kulbaka 53-64
Автоматизоване проектування інформаційної системи пожежного спостереження PDF
V. M. Syneglazov, V. l. Kupriyanchyk 65-69
Автоматизація системи визначення основних параметрів якості зерна PDF
V. M. Sineglazov, O. S. Halatenko 70-75
Системи автоматизованого проектування сонячної електростанції PDF
V. M. Sineglazov, D. Р. Karabetsky 76-79
Інформаційна модель середовища автоматизованого проектування PDF
V. M. Sineglazov, A. P. Godny 80-90

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Метод зльоту і посадки БПЛА за допомогою трампліну PDF
N. F. Tupitsin, B. I. Dmitrenko, A. A. Ziganshin, I. A. Stepanenko 91-96
Підвищення ефективності управління процесом автоматизованого засвоєння гелікоптероводіння PDF
V. M. Sineglazov, Ju. M. Shmelev 97-103
Ідентифікація механічних люфтів випробувального стенда навігаційного обладнання PDF
V. M. Sineglazov, S. O. Dolgorukov 104-108

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Інтелектуальний метод підтримки активності телевізійної системи PDF
D. M. Fedorov 109-113
Дослідження невизначеності в медичних системах PDF
M. V. Arkhyrei, O. B. Ivanets 114-117


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.