Том 4, № 18 (2008)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ГНУЧКИЙ РОЗКЛАД ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПІДКЛЮЧІВ У СИМЕТРИЧНОМУ БЛОКОВОМУ RSB КРИПТОАЛГОРИТМІ PDF
А.А. Белецкий
МЕТОДИ ПРОТИФАЗНОЇ ОПТИЧНОЇ ФИЛЬТРАЦІЇ В КОГЕРЕНТНО-ОПТИЧНИХ ПРЕТВОРЮВАЧАХ PDF
В.М. Землянский
СИНТЕЗ ПРОТИФАЗНИХ СИМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРОВИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СХЕМИ КОГЕРЕНТНО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА PDF
В.М. Землянский, А.П. Чудесов
СТАТИСТИЧНИЙ СУМІСНИЙ АНАЛІЗ КАРДІОСИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ВЕКТОРА ЦИКЛІЧНИХ РИТМІЧНО ПОВ’ЯЗАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
С.А. Лупенко, Я.В. Литвиненко, А.С. Сверстюк
ІНТЕРЛІНАЦІЯ ТА OПТИМАЛЬНА ЗА ПОРЯДКОМ ТОЧНОСТІ КУБАТУРНА ФОРМУЛА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ ВІД ШВИДКООСЦИЛЮЮЧИХ ФУНКЦІЙ PDF
О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер
ТЕСТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ВИВЕДЕННЯ СИГНАЛУ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЗВУКОВОЇ КАРТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА PDF
Г.Е. Соколов
АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА МОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ У НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВИХ СИСТЕМАХ PDF
И.Г. Прокопенко, А.А. Осипчук
МЕТОДИ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУР МОЗКУ ТА ЇХ АНАЛІЗ PDF
О.М. Ключко
CПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЯ ЧАСОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З АНАЛІТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ МІЖ ЇХ ДЕТЕРМІНОВАНИМИ ОСНОВАМИ PDF
І.Б. Ніколенко, В.М. Шутко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ В ЗАВДАННЯХ ОБРОБКИ БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ PDF
И.Г. Прокопенко, А.И. Чурина
ПОБУДОВА ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ВИРІШАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЗА МОМЕНТНИМ КРИТЕРІЄМ ТИПА НЕЙМАНА-ПІРСОНА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ PDF
Ю.Г. Лега, В.В. Палагин, С.А. Лелеко

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІПРЕДМЕТНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КУТОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЛІТАКА ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІТАКА З ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЬОТУ В ЗНИЖЕННЯ ПО ГЛІСАДІ PDF
В.И. Кашматов
СИНТЕЗ РОБАСТНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ ІЗ СПРОЩЕНОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ МАЛОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА У РАЗІ ДІЇ ТУРБУЛЕНТНОГО ВІТРАТУРБУЛЕНТНОГО ВЕТРА PDF
K.V. Melnik, I.O. Kharchevka, O.V. Savchenko
ПОВНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПРИВЕДЕННЯ ДО ГОРИЗОНТУ PDF
О.А. Сущенко,, Д.О. Луцко

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СЛУХАЧА PDF
С.П. Борсук, С.І. Ільницька
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ В ПРОСТОРІ СТАНІВ PDF
А.М. Кліпа, А.А. Тунік
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕЛЕКТРОННІЙ КАРТІ PDF
С.И. Ильницкая, С.П. Борсук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

ТАБЛИЧНИЙ АНАЛОГ ЕЛЕКТРОННИХ МОДЕЛЕЙ ЗАВДАНЬ ПОТОКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
В.В. Васильєв, О.Г. Додонов, А.І. Кузьмичов
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НЕГАРМОНІЧНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КЕРОВАНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ КОЛАХ ТА СИСТЕМАХ PDF
М.Н. Горбачев, Л.Ю. Горбачева
ПЛАНУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL PDF
А.І. Кузьмичов
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА КРИТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ ПОВІТРЯНОГО КОРАБЛЯ PDF
А.П. Козлов, Г.Г. Вальденмайєр
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
П.С. Соченко, В.А. Луценко
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З КОНЦЕНТРАТОРОМ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ PDF
П.С. Соченко, М.В. Тригуб, А.А. Маєвський
ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ГЕНЕРАТОРА РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
С.И. Мирошниченко, Ю.А. Щиголев


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.