Том 2, № 36 (2013)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Візуальний алгоритм одночасного картографування та позіціонування на основі кореляційно-екстремального принципа PDF
M. P. Mukhina 9-12
Сучасні системи автоматизованого проектування систем навігації PDF
V. M. Sineglazov, A. V. Osadchiy 13-16
Вибір підходу рішення проблеми фільтрації в задачі орієнтації PDF
Sh. I. Askerov 17-20
Спотворення сигналів в антенних пристроях вертольотів PDF
V. A. Ivanov, A. S. Zadorozhniy 21-27
Рідкокристалічні матеріали з керованими оптичними властивостями PDF
H. V. Bordyuh 28-32
Спрощений метод аналізу якості радіолокаційних систем контролю периметрів великих об’єктів PDF
K. V. Kolisnyk, A. V. Kipensky, E. I. Sokol 33-40
Мінімізація шуму квантування при аналого-цифровому перетворенні PDF
O. I. Davletiants, I. V. Kharlamov 41-47

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Система вимірювання на малих висотах польоту безпілотного літального апарата PDF
A. P. Kozlov 48-51
Некласичні спряження векторів і полярні диференціальні рівняння обертання у задачах орієнтації PDF
A. P. Panov 52-54
Застосування виключних ненормалізованих кватерніонів, пятивимірних векторів обертання та їх алгебри у задачах інерціальної орієнтації PDF
A. P. Panov, V. V. Tsysarzh 55-59
Структура програмно-апаратного комплексу контролю системи навігації і керування рухом PDF
V. M. Sineglazov, V. M. Belii 60-62
Розробка відмовостійкої системи керування літаком в умовах відмов керуючих поверхонь чи структурних пошкоджень PDF
D. O. Shevchuk 63-67
Аналіз залежності якості наведення БПЛА від точності прогнозування динаміки руху маневруючої цілі PDF
V. P. Bocharnikov, I. V. Bezhenar 68-74
Пристрій та програмне забезпечення для тренування візуальної пам’яті людини на базі мікроконтролера ATmega32 PDF
O. M. Klyuchko, V. I. Tsal-Tsalko 75-83

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Використання гібридних вітро-сонячних енергетичних установок в системах зовнішньої реклами PDF
B. I. Dmitrenko 84-89
Системи автоматизованого проектування сонячної електростанції PDF
V. M. Sineglazov, D. P. Karabetsky 90-93

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Аналіз систем керування безпілотних літальних апаратів PDF
O. K. Ablesimov, K. V. Sarapina 94-97
Стаціонарний фільтр Калмана в задачі аналізу оцінювання помилки інерціальної навігаційної системи PDF
I. A. Rataichuk, V. I. Kortunov 98-102
Керування літаком через мережі Ethernet PDF
V. M. Konyushko 103-105

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Процедура фрактальної нарізки для розв’язання задач електромагнітної сумісності PDF
A. V. Vishnevsky 106-109
Оцінка аеродинамічних коефіцієнтів поздовжнього коротко-періодичного руху повітряних суден PDF
A. N. Sylvestrov 110-113
Моделювання функцій 2D матриць нейронів та принципи кодування символів у системі екомоніторингу PDF
V. N. Shutko, O. M. Klyuchko, Yu. L. Managadze 114-120
Пристрій прийому інфранизькочастотних вертикальних прискорень PDF
A. P. Kozlov, A. S. Yurchenko 121-125


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.