Том 2, № 28 (2011)

Зміст

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОМПАС–ГРАФИК PDF
А.В. Осадчий
МОДЕЛЬ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО НАНОТРАНЗИСТОРА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
О.С. Мельник, О.С. Пономарьов
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИЛАДОВОГО СКЛАДУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.А. Сущенко, С.В. Карасьов
ПРОЕКТУВАННЯ МЕТЕОСТАНЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ PDF
В.М. Синеглазов, Б.И. Дмитренко, А.В. Кульбака
ПРОЕКТУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ АВТОМАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
O.S. Melnik, O.O. Volivach
АВТОМАТИЗОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАНОСХЕМ НА КВАНТОВИХ КОМІРКОВИХ АВТОМАТАХ PDF
О.С. Мельник, В.В. Івахнюк
ПРОГРАМНИЙ ІМІТАТОР МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ PDF
В.М. Синєглазов, О.І. Варченко, О.П. Барановська

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

МЕТОДИКА ОБРОБЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІТРУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ВІТРОЕНЕРГОУСТАНОВКИ В КОНКРЕТНОМУ РЕГІОНІ PDF
О.Д. Любімов, В.М. Коваленко, А.І. Чубенко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ СИСТЕМИ ПЛИТА–ОБ’ЄКТ PDF
В.П. Подольський, В.М. Синєглазов
МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ ПО НЕЙРОНУ ТА ЙОГО НАНОСТРУКТУРАХ PDF
О.М. Ключко, Р.Р. Хайрудінов
ОЦІННЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ВИТРАТ У РАЗІ ДИНАМІЧНОГО СЕГМЕНТНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ PDF
В.М. Синеглазов, А.С. Юрченко
ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕТОДУ НЕКЛАСИЧНОГО ТИПУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ ЦІЛОГО ТА ДРОБОВОГО ПОРЯДКІВ PDF
Е.В. Киркач
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ВЕКТОРА ЦИКЛІЧНИХ РИТМІЧНО ПОВ’ЯЗАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
А.Б. Горкуненко, С.А. Лупенко, Н.Р. Дем’янчук, Я.В. Литвиненко
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ PDF
Е.И. Чумаченко, А.Ю. Ледовский
АЛГОРИТМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЧАСУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОБОТИ PDF
С.П. Борсук
ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЯК НАУКА PDF
Л.Н. Щербак
РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОГО ПРИСТРОЮ PDF
Н.Ф. Тупицин, А.В. Бондарчук

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ PDF
В.Н. Белый
ОБЧИСЛЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ СТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ PDF
М.С. Фельзер
ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЧІВ ВЕРТИКАЛІ НА ЕТАПІ ЛЬОТНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ PDF
Н.К. Филяшкин, В.А. Рогожин
АДАПТИВНА СУБОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТОМ З ОБМЕЖЕНИМ ВХОДОМ PDF
В.Н. Азарсков, Л.С. Житецкий, Л.Н. Блохин

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПРОКСИМАТОРІВ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ НЕЦІЛИХ ПОРЯДКІВ НА ОСНОВІ ЛАНЦЮГОВИХ RC-СХЕМ PDF
В.В. Васильєв, О.О. Качмарчик, К.В. Киркач
МЕТОДИКА ТА ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО ОБРОБЛЕННЯ СТОХАСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БАГАТОВИМІРНОГО СТЕНДА-ІМІТАТОРА КУТОВИХ РУХІВ ПО КАНАЛУ ДИФЕРЕНТА PDF
О.В. Єрмолаєва, Г.Л. Токарик, Т.М. Гребінник
АВТОБАЗИСНИЙ ОПЕРАТОР ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНОГО СТОХАСТИЧНОГО БАЗИСУ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF
A.V. Vishnevsky
ГЕНЕРАТОР, КЕРОВАНИЙ НАПРУГОЮ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧА З НЕГАТИВНОЮ ЄМНІСТЮ PDF
V.V. Ulansky

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ – ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ PDF
Л.О. Кошева
ДИНАМІЧНА ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ОТРИМАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ю.А. Авер’янова, Ф.Й. Яновський
АЛГОРИТМИ СУБОПТИМАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СХЕМАХ КОМПЛЕКСУВАННЯ ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЗА МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦІЇ PDF
М.К. Філяшкін, Т.І. Мар’ясова


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.