Том 4, № 34 (2012)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

S-перетворення в цифрової обробці сигналів дробової динаміки безперервних систем PDF
O. V. Vasyliev, V. V. Vasylyev, L. A. Simak 5-15
Спосіб комплексної обробки інформації для безпілотного наземного апарата PDF
L. V. Aniskevych, F. M. Zakharin 16-21
Оптоелектронний метод вимірювання різниці фаз PDF
A. V. Skrypets, V. D. Tronko, A. P. Slobodyan 22-26
Апроксимація аеродинамічних коефіцієнтів для довільних кутів PDF
Z. V. Didyk, V. A. Apostolyuk 27-31
Алгоритми супутникової інерціальної навігаційної системи на основі акселерометрів без використання гіроскопів PDF
V. B. Larin, A. A. Tunik 32-45
Оцінка точнісних характеристик бортових вимірювачів вертикалі на основі фотополяриметричного методу PDF
M. M. Asanov, V. A. Rogozhin, A. V. Skrypets, V. D. Tronko 46-50
Фільтр Калмана в системах орієнтації PDF
Sh. I. Askerov 51-55

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Вплив удару на систему стабілізації амплітуди коливань резонатора коріолісового вібраційного гіроскопа PDF
V. V. Chikovani 56-63
Аналіз нелінійної динаміки сучасних літаків на основі методу перетворення стану PDF
Avnish P. S. Chauhan, Sergey Edward Lyshevski 64-74
Оцінка затримок, що виникають під час керування дистанційного безпілотного літального апарату PDF
V. M. Sineglazov, R. Yu. Tkachov 75-79
Програмне забезпечення випробувань авіаційних конструкцій PDF
V. M. Sineglazov, V. P. Podolsky 80-83

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Перспективи розвитку інтегрованих інерціально-супутникових систем навігації повітряних суден цивільної авіації PDF
V. M. Sineglazov, F. M. Zakharin 84-90
Алгоритм оцінювання комп’ютерно-інтегрованого навігаційного комплексу безпілотного літального апарата PDF
V. M. Sineglazov, M. K. Filyashkin, F. M. Zakharin 91-97
Проектування енергетичних систем з використанням високоенергетичної електроніки PDF
Trevor C. Smith, S. E. Lyshevski 98-108

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Каскадний агрегат стабільної і регульованої частоти обертання PDF
V. A. Grishin 109-117
Рекомендації для навчання операторів безпілотних літальних апаратів PDF
M. F. Тupitsyn, A. S. Yurchenko 118-122

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Методика побудови компьютерної моделі оптично-електронної вимірювальної системи PDF
G. Ye. Sokolov 123-129
Робастна оптимізація інерціальних стабілізованих платформ PDF
O. A. Sushchenko, A. A. Tunik 130-137
Дослідження планарної антени за допомогою програми FEKO PDF
O. A. Shcherbina, V. A. Litvinenko 138-141
Аналіз складових похибок магнітометра для задач кореляційно-екстремальної навігації PDF
M. H. Mukhina, T. M. Stoyan 142-148
Алгоритм ідентифікації в просторі станів моделі літального апарата PDF
A. M. Klipa 149-154
Температурна похибка моделі вібраційного гіроскопа Коріоліса PDF
V. O. Apostolyuk, V. V. Chikovani 155-158
Використання критерію найменших квадратів в алгоритмі TRIAD PDF
L. M. Ryzhkov, D. I. Stepurenko 159-164


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.